La CEV alerta dels problemes de les empreses per a trobar personal amb perfils digitals

La patronal considera que hi ha un desajust estructural entre les necessitats de formació i qualificació que requereixen les empreses i l'oferta de formació i qualificacions que proveeix el sistema educatiu
18 desembre 2019 13:56h
Les empreses atribueixen una importància clau al desenvolupament d'una estratègia i un model de formació. / AGÈNCIA SINC

VALÈNCIA. Les empreses valencianes adverteixen de la dificultat de cobrir llocs de perfils digitals la demanda dels quals, no obstant això, ha registrat un "augment notable" en l'últim any. Així es desprén de l''Estudi de Previsió d'Ocupació i Contractació i Necessitats de Formació 2020', els resultats del qual han sigut presentats aquest dimecres en la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).

L'estudi impulsat per la CEV, en el marc del VI Pacte per a l'Ús de la ciutat de València, ha incidit enguany en les necessitats de formació de les empreses valencianes amb un treball de camp realitzat en empreses de València i la seua àrea metropolitana.

Com ha posat de manifest la presidenta de CEV València, Eva Blasco, que ha presentat l'estudi al costat de Javier González, director gerent de València Activa, s'espera que les conclusions d'aquest informe permeten "elaborar les recomanacions i propostes de millora en matèria de planificació i programació de l'oferta formativa en els diferents nivells educatius i en particular en la Formació Professional per a l'Ocupació, per la qual apostem des de la Confederació".

En l'estudi es reflecteix el desajust estructural entre necessitats de formació i qualificació que requereixen les empreses i l'oferta de formació i qualificacions que proveeix el sistema educatiu, desfasament que produeix la coexistència entre nivells elevats d'atur i alhora de llocs no coberts. En aquest sentit, les empreses alerten del dèficit d'oferta formativa en llocs com ara el d'enginyer de programari de sistemes, desenvolupadors d'APP i programador web, tècnics de comerç electrònic, arquitectes d'IT de sistemes, tècnic/a Business Anàlisi i Big Data i temen que la dificultat per a cobrir-los augmente en els pròxims anys davant el dèficit de l'oferta formativa.

Les empreses atribueixen una importància clau al desenvolupament d'una estratègia i un model de formació que acompanye i done suport als objectius de desenvolupament de l'empresa i dels treballadors i treballadores tant en empreses grans com en les pimes. Així, i segons conclou l'estudi, la formació dual constitueix una modalitat de formació i capacitació cada vegada més valorada per part de les empreses. Sobre aquest tema, la percepció de les empreses i altres agents implicats apunta a la necessitat de potenciar els recursos destinats a la FP Dual i sobretot revisar i millorar alguns aspectes que estan actuant com a factors restrictius perquè millore el seu desenvolupament: excessives rigideses administratives, escassetat de places i recursos econòmics, desequilibri en l'oferta amb excessiva oferta de modalitats d'FP Dual en titulacions i branques que no tenen una demanda important enfront d'escassetat d'oferta en àrees i perfils més demandats per les empreses.

Respecte al perfil de contractació, en tots els perfils es demanda una línia de necessitats formatives derivades del procés de digitalització tant a nivell estratègic com operatiu. L'estudi, a més, proporciona informació sobre les tendències del mercat de treball, l'expectativa de creixement del qual per al 2020 se situa en el 45’33% de les empreses; el que suposa una reducció de 15 punts respecte a les previsions de l'any 2019. No obstant això, la previsió de contractació indefinida s'incrementa en huit punts respecte a l'any passat, fins a situar-se en el 46%.

next