La legislatura del Botànic registra el rècord de lleis aprovades a les Corts

Un total de 73 normes obtenen el vistiplau del Parlament i 71.343 iniciatives ixen endavant durant aquests quatre anys
10 maig 2019 12:35h
El cap del Consell ha comparegut en 56 ocasions davant del Ple de les Corts per a donar resposta a 223 preguntes. / INMA CABALLER-LES CORTS

VALÈNCIA. Un total de 73 lleis aprovades a les Corts i 71.343 iniciatives de control ateses pel Consell marquen el balanç de la IX legislatura segons l'informe final de l'activitat parlamentària del Consell que s'ha portat al ple de l'executiu aquest divendres 10 de maig.

Les 73 lleis promulgades situen la IX legislatura com la de major producció. En el mandat immediatament anterior se'n van aprovar 38 i en les VII, VI i V legislatures es van promulgar 59, 56 i 52 lleis, respectivament. En la primera legislatura es van aprovar 49 lleis i en la segona i tercera legislatura, 39 i 33 lleis, respectivament, mentre que en la IV es van promulgar 39 texts normatius.

La iniciativa del Consell, canalitzada mitjançant els corresponents projectes de llei, ha estat en l'origen de 42 dels texts aprovats com a lleis de la Generalitat. Les restants 31 lleis promulgades durant el mandat representatiu recentment finalitzat procedeixen de l'aprovació de proposicions de llei dels grups parlamentaris de les Corts.

Al costat d'aquesta activitat de producció legislativa, cal destacar a més l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l'Estatut d'Autonomia en matèria de participació de la Generalitat en les decisions sobre inversions de l'Estat al País Valencià, que, després de més de set anys en tramitació a les Corts Generals, va ser aprovada pel Congrés i el Senat el 20 de desembre del 2018 i el 20 de febrer, respectivament, i va obtindre la conformitat de la cambra autonòmica el 28 de febrer.

Quant a les disposicions normatives amb rang de llei, el govern del Botànic ha fet ús en 28 ocasions de la facultat de dictar decrets llei, tots ells convalidats per les Corts.

Activitat de control

A més, el Consell ha atés durant la IX legislatura de les Corts 71.343 iniciatives parlamentàries mitjançant les quals els diputats i diputades de la cambra i els grups parlamentaris han exercit la funció de control de l'acció de govern.

El balanç final de la legislatura recentment finalitzada ofereix que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut en 56 ocasions davant el Ple de les Corts per a donar resposta a les 223 preguntes d'interés general que li han formulat els síndics i síndiques dels grups parlamentaris.

També ha realitzat les tres declaracions de política general previstes reglamentàriament i que van tindre lloc en les sessions plenàries de 14 de setembre del 2016, 13 de setembre del 2017 i 11 de setembre del 2018.

Així mateix, el president ha comparegut en el ple de les Corts en sis ocasions per a donar compte a la cambra de qüestions rellevants com la reforma del sistema de finançament, la conferència de presidents autonòmics o la projecció internacional del País Valencià.

Per part de la resta dels membres del govern, s'han substanciat 172 interpel·lacions i 44 compareixences en ple i s'han contestat 875 preguntes plantejades també en sessió plenària. Així mateix, han realitzat 425 compareixences i han contestat 320 preguntes orals en comissions parlamentàries.

Finalment, els titulars dels departaments del Consell van traslladar la contestació requerida per escrit a 47.328 preguntes i 21.956 sol·licituds de documentació.

next