La Taula Antidesnonaments valenciana es reunirà per primera vegada el 16 de desembre

Dalmau ha presidit aquest dijous el ple de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
5 desembre 2019 18:42h
L'objectiu del Catàleg de Sòl per a Habitatge Protegit (Casolhap) és generar una eina d'informació relativa al sòl disponible per a construir habitatges. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA (EP). El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciat la convocatòria de la Taula Antidesnonaments per primera vegada el pròxim dia 16 de desembre. Comptarà amb representació política i dels agents socials amb l'objectiu d'"avançar en l'erradicació dels desnonaments i en pro de garantir el dret a un habitatge digne".

Així ho ha indicat després de presidir el ple de l'Observatori de l'Habitatge i Segregació Urbana valencià (OHsu), en el qual s'han presentat el Catàleg de Sòl per a Habitatge Protegit, l'Informe OHsu-0 d'avaluació de les polítiques d'habitatge 2015-18 i l'Estudi de Necessitat i Demanda, ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu del Catàleg de Sòl per a Habitatge Protegit (Casolhap) és generar una eina d'informació relativa al sòl disponible destinat a la construcció d'habitatges amb alguna mena de protecció pública.

Es tracta d'identificar i analitzar les característiques del sòl destinat a habitatge amb protecció pública, ja siguen parcel·les o solars de propietat de la Generalitat, de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, dels mateixos municipis o de privats.

Aquesta eina s'emmarca en els objectius OHsu, en la mesura en què ha d'analitzar i diagnosticar la situació habitacional del País Valencià i oferir informació sobre aquest tema en suport tècnic digital que facilite la difusió del coneixement que es genere.

El Casolhap es configura, per tant, com un instrument d'utilitat per a l'establiment i promoció de les estratègies que faciliten la satisfacció del dret a un habitatge. Tot això, a través d'un intuïtiu sistema d'informació cartogràfic en el qual es localitzen aquestes parcel·les i la informació relativa a les seues característiques bàsiques en format de fitxes descarregables.

Informe OHSU-0 d'avaluació

L'Informe de Polítiques d'Habitatge en la Comunitat Valenciana 2015-2018 és el primer document d'aquestes característiques en el qual es recull l'estat del parc públic d'habitatge valencià i la demanda existent.

En ell es destaca de l'augment de l'esforç pressupostari de la Generalitat i es concreta, entre altres mesures, en un augment de les ajudes directes, com les destinades a la rehabilitació que han passat de menys de 5 milions d'euros en 2015 a quasi 19 milions d'euros al tancament del 2018. A més, figura que el 70% de les víctimes de violència de gènere que han sol·licitat ajuda les han obtingudes.

Una altra dada que ofereix és el de les llars inscrites en el Registre de Demandants d'Habitatge que des de la seua constitució el 15 de març del 2017 fins al 31 desembre del 2018 ascendeix a 10.000, xifra que ha anat en augment.

Estudi sobre necessitats i demanda d'habitatge

Segons l'Estudi sobre Necessitats i Demanda d'Habitatge corresponent al període 2016-2020, el col·lectiu de persones sense habitatge inclou a les persones sense llar i a les persones que no poden accedir a un habitatge propi, situació que afecta més del 3% de les llars valencianes.

A més, un terç de les llars passen fred, en la meitat dels casos, per no poder sufragar la despesa de calefacció. En una quantitat inferior, en més d'un terç dels casos, es deu a mancances en la instal·lació o en l'aïllament de l'habitatge.

Al País Valencià hi ha un nombre significatiu d'habitatges principals amb manques de qualitat que afecten aspectes essencials de l'habitabilitat. Aquesta situació es presenta sovint en les llars amb ingressos baixos, així com aquells de lloguer.

També s'observa un descens general de la demanda de rehabilitació per part de les llars des del 2009. No obstant això, una part important dels habitatges que presenta manques de qualitat no manifesta demanda de rehabilitació ni demanda de canvi d'habitatge.

Ple de l'observatori de l'habitatge

En el Ple tenen representació els secretaris autonòmics i directors generals de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; de la Direcció General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl; de l'Institut Valencià de l'Edificació; de l'Institut Cartogràfic; d'Urbanisme; d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, i d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

Així mateix, compta amb representants de la Plataforma d'Afectats Antidesnonaments, de la Unió de Consumidors, del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, del Col·legi Oficial d'Arquitectes, de la Federació de Promotors Immobiliaris i Agents Urbanitzadors, de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl, i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

next