Labora crearà mapes interactius amb l'oferta de cursos de formació professional

La proposta sorgeix de la Xarxa Innova, creada entre els professionals de formació de Labora en el marc de la Càtedra Innova Labora-UV
26 desembre 2019 12:51h
Els certificats de professionalitat acrediten les competències que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral. / DLV

VALÈNCIA. Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació valencià, crearà mapes de l'oferta de cursos de formació per a conéixer amb exactitud la distribució i temporalitat. Amb aquest mapa, es pretén millorar la implantació de certificats de professionalitat, evitar solapaments i reduir costs.

La creació d'aquests mapes de competència és una de les quatre experiències d'innovació que han sorgit de la Xarxa Innova en el marc del programa Escola Valenciana d'Innovació Labora-Universitat de València (UV), que impulsen conjuntament la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació i la Càtedra Innova Labora de la UV.

El projecte consisteix a dissenyar un mapa de l'oferta de certificats de professionalitat durant el curs acadèmic anterior perquè tant el personal directiu del centre de formació com els responsables de la planificació acadèmica global de Labora disposen de la informació necessària per a avaluar els resultats de l'oferta de cada certificat en el seu territori.

Els mapes de competència contribuiran al fet que els centres Labora Formació prioritzen millor l'assignació de recursos en la programació anual i es puguen detectar solapaments temporals en l'aplicació de l'oferta.

Els certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat acrediten les competències que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal i són expedits pel SEPE i les autonomies. Així, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral. Aquests títols són especialment valuosos per a les persones que manquen d'una altra mena de titulació, ja que faciliten el seu accés al mercat de treball.

Igual que en el cas de la Formació Professional, aquests certificats acrediten l'obtenció de qualificacions professionals tant en l'àmbit laboral com educatiu, i estan classificats en 26 famílies professionals i 3 nivells de qualificació. Per a accedir al nivell, 1 no hi ha cap requisit específic; per al nivell 2, és necessari comptar amb el graduat en ESO o equivalent, i per a certificats de nivell 3, el Batxillerat (o un títol anàleg). Quan una persona no té cap d'aquestes titulacions, pot accedir als nivells 2 i 3 mitjançant la superació proves de competències clau.

Formació per a l'ocupació innovadora

El 2019, segons dades d'Infoempleo-Adecco, per primera vegada en nou anys les ofertes que requereixen un títol de Formació Professional (42%) superen les que demanden titulació universitària (38,5%). Les empreses valoren cada dia més la informació pràctica i ajustada a les necessitats.

next