Les Corts es constituiran el 16 de maig amb el Botànic en disposició de reeditar-se

Una vegada designat el president de la cambra, els grups tenen 12 dies per a presentar propostes de candidats a la Presidència
29 abril 2019 18:00h
Per a ser investit president es necessita, en una primera votació, majoria absoluta. / CORTS / INMA CABALLER

VALÈNCIA. Les Corts es constituiran el pròxim 16 de maig a partir de les 10.30 hores amb l'hemicicle dividit en dos grans blocs separats per a penes cinc escons, ja que el Botànic en té 52 (la majoria absoluta se situa en 50) i la suma de PP, Ciutadans i Vox dona 47 diputats i, per tant, l'acord signat el 2015 podria reeditar-se. Per a ser investit president es necessita, en una primera votació, majoria absoluta de la cambra i, en cas de no aconseguir-la, majoria simple.

Els resultats de les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge en el País Valencià fan necessari que els partits arriben a acords, com ja va ocórrer el 2015 amb el Botànic, en virtut del qual PSPV i Compromís van entrar al Consell i Podem es va quedar com a soci extern. Aquesta última formació, ara en coalició amb Esquerra Unida, ja ha manifestat la seua voluntat d'entrar a l'executiu en aquesta ocasió.

Els passos previs per a elegir el president de la Generalitat començaran oficialment el 16 de maig. En primer lloc, les Corts constituiran la Mesa d'Edat, formada per la persona de més edat, que ostentarà la Presidència, i del diputat més jove i la diputada més jove, que l'assistiran en qualitat de secretaris.

La Mesa d'Edat s'encarregarà de coordinar les votacions en les quals s'elegirà el president de la cambra autonòmica, els dos vicepresidents i els dos secretaris. En aquesta sessió, els diputats juraran o prometran el càrrec.

Una vegada designat el president de les Corts, els grups parlamentaris tindran un termini de 12 dies per a presentar davant la mesa propostes de candidats a la Presidència de la Generalitat, tal com recull el reglament del parlament autonòmic.

Posteriorment, la Presidència de les Corts, escoltada la Junta de Síndics, fixarà la data de celebració del ple d'investidura entre els tres i els set dies següents i proposarà com a candidat aquell que en les consultes realitzades haja obtingut major suport per part dels grups polítics, és a dir, no necessàriament el del partit més votat, sinó aquell que, segons les converses amb els grups, tinga més possibilitats de poder eixir elegit.

Programa de govern

El candidat proposat exposarà a la cambra, sense limitació de temps, el seu programa de govern i sol·licitarà la confiança de les Corts. La sessió se suspendrà llavors per un temps no superior a 24 hores. Represa la sessió, intervindran els grups parlamentaris de major a menor, excepte el grup parlamentari al qual pertanga el candidat, que ho farà en últim lloc, per un temps de 30 minuts cadascun.

El candidat podrà contestar conjuntament o separadament als representants dels grups parlamentaris durant un temps màxim de 30 minuts. Tots els intervinents tindran dret a un torn de rèplica per un màxim de deu minuts cadascun.

Finalitzat el debat, la Presidència anunciarà l'hora de votació i suspendrà la sessió fins llavors. La sessió es reprendrà amb la votació única del candidat. En primera votació, serà necessari el suport al candidat dels vots de la majoria absoluta dels membres de la cambra, de manera que requerirà 50 suports.

Si no aconseguira aquest suport es procedirà, 48 hores després, a una nova votació en la qual serà suficient, per a la seua investidura, el vot favorable de la majoria simple dels membres de la cambra, és a dir, la meitat més un dels assistents.

Una vegada efectuades les dues votacions, si el candidat proposat no aconsegueix la confiança necessària, la Presidència de les Corts tramitarà les propostes de la resta de candidats presentats, seguint el mateix procediment que per al primer.

Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obté la confiança de les Corts, el president del Parlament, per acord de la mesa, dissoldrà la cambra i el president de la Generalitat en funcions, en aquest cas el socialista Ximo Puig, convocarà noves eleccions.

next