La llei d'acompanyament del 2020 modifica la Llei del Taxi per a permetre pactar prèviament el preu del servei

La possibilitat d'acordar el cost del viatge abans de realitzar-lo busca fer més competitiu el sector del taxi
16 setembre 2019 19:13h
L'avantprojecte de llei encara ha de passar dues vegades pel ple del Consell. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. L'esborrany de la llei d'acompanyament als Pressuposts de la Generalitat del 2020 inclou una modificació a la Llei del Taxi i obri la possibilitat de prestar el servei mitjançant un preu pactat prèviament entre els usuaris i la persona que condueix el taxi, tal com ja està regulat en altres autonomies.

La mesura parteix de la Conselleria de Política Territorial i Mobilitat i, ateses les peticions formulades pels professionals, pretén fer més competitiu el sector del taxi, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquesta és una de les mesures que s'inclouen en l'esborrany de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que el Consell fa públic per tercer any consecutiu perquè agents econòmics, socials i particulars puguen realitzar les aportacions que consideren oportunes.

Aquest avantprojecte de llei encara ha de passar dues vegades pel ple del Consell, per la qual cosa el text continuarà sent objecte de modificacions fruit del procés de participació en el qual està immers.

A més, aquest text preveu una modificació de la Llei de Patrimoni de la Generalitat amb l'objectiu de permetre cessions d'ús més àgils a entitats sense ànim de lucre. Per a això, es recull l'anomenada "autorització especial d'ús" recollida en la legislació estatal, concretament en l'article 90 de la llei, que no té caràcter bàsic.

D'altra banda, amb l'objectiu d'adaptar-se a la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, s'estableix un sistema de supervisió contínua de les entitats del sector públic instrumental per part d'Intervenció de la Generalitat.

Una altra de les mesures que preveu és la creació de l'Observatori Fiscal valencià, que permetrà que qualsevol ciutadà, associació o ens participe des d'ell en la planificació, estudi i anàlisi del sistema tributari valencià amb l'objectiu de reduir les càrregues fiscals, fomentar l'ús de l'administració electrònica i impulsar la lluita contra el frau fiscal.

La creació d'aquest observatori és una iniciativa pionera en una autonomia. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) compta també amb un observatori, però la participació en aquest és més limitada, ja que únicament poden formar part d'ell col·laboradors tributaris. L'Observatori de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) està obert a tota la societat civil i poden formar part d'ell entitats, universitats, notaris, associacions de consumidors i particulars.

L'esborrany de la llei d'acompanyament també inclou com a novetat l'obligació que les fundacions compten amb un auditor intern, tal com ocorre amb la resta del sector públic de la Generalitat. Fins ara només era obligatòria la presència de l'auditor en les entitats del sector públic empresarial, però no en el fundacional.

Així mateix, preveu  l'eliminació de la Comissió per al Seguiment dels Processos de Venda i Externacionalització d'actius i d'entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, coneguda com a COVE.

next