Llum verda al Consorci de l'Horta, que ha d'aplicar el Pla de Desenvolupament Agrari de València

L'ens gestor està integrat per la Generalitat, la Diputació de València i l'Ajuntament 
26 abril 2019 12:39h
La Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, aporta el 55% del pressupost per al funcionament de l'ens mentre que la Diputació n'assigna un 36% i un 9%, l'Ajuntament de València. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El ple del Consell ha donat llum verda aquest divendres, 26 d'abril, al consorci previst en la Llei de l'Horta de València que, a partir del nucli central conformat per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i la Diputació de València, té per objecte garantir la pervivència i promoure la dinamització de les activitats agràries en l'horta de València, fomentant una agricultura més respectuosa amb el medi ambient.

A més, permetrà usos i activitats compatibles amb les activitats agràries per a millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del territori i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten l'horta i la reconnexió camp-ciutat.

Arran del que es disposa en l'article 39.2 de la Llei 5/2018 de l'Horta de València, el govern ha autoritzat la subscripció del conveni entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Diputació de València i l'Ajuntament de València i que formalitza el Consorci Consell de l'Horta de València com a ens gestor.

Entre les seues altres funcions, figuren la d'acabar de donar forma al Pla de Desenvolupament Agrari; obtindre recursos i ajudes tècniques; realitzar funcions de gestió i mediació per a facilitar la cessió de parcel·les agràries sense cultivar, o promoure i gestionar marques de qualitat dels productes de l'horta.

El percentatge inicial de participació dels membres serà d'un 55% per a la Generalitat Valenciana, d'un 36% per a la Diputació de València i d'un 9% per a l'Ajuntament de València.

Podran incorporar-se amb posterioritat totes aquelles institucions i entitats que es recullen en l'article 42 de la Llei 5/2018, ja siguen administracions publiques involucrades en la dinamització de l'horta o els actors socials, econòmics i ambientals que tenen la necessària legitimació per a formar part d'aquest ens.

Les aportacions dels seus membres seran les que s'establisquen en els pressupostos de cadascuna de les administracions que formen part del consorci.

Pel que respecta als Pressupostos del 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el programa 714.20 existeixen tres línies destinades al desenvolupament de la Llei de l'Horta. Contemplen 300.000 euros per a funcionament de l'ens gestor i dos milions per a implementar el Pla de Desenvolupament Agrari de l'horta.

Provisió de recursos

D'altra banda, la Llei de l'Horta estableix diferents fonts de provisió de recursos econòmics per a l'ens gestor, començant per les aportacions dels seus membres.

Entre altres fonts de recursos, cal citar la gestió del seu patrimoni i d'aquell l'administració del qual se li encomane, incloses taxes i preus públics que s'hagen de satisfer per a la utilització d'instal·lacions i serveis o altres motius; fons procedents de la Unió Europea que li puguen ser assignats, o aportacions i subvencions procedents de les diferents administracions públiques.

La Llei de l'Horta de València, assenyala en el seu article 1, com a objecte de la norma, "la preservació, recuperació i dinamització de l'horta com a espai amb reconeguts valors agraris, ambientals, paisatgístics, arquitectònics, històrics, culturals i antropològics, que són determinants per al progrés econòmic, la qualitat de vida de la ciutadania i la gestió sostenible de l'àrea metropolitana de València, promovent la rendibilitat i viabilitat econòmiques de l'activitat agrària".

next