Matemàtiques, Valencià i Castellà seran les especialitats amb més places en les oposicions del 2020

En aquesta convocatòria s'inclouen els 711 llocs convocats i no coberts en les oposicions del juny del 2019
25 novembre 2019 14:23h
Es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents. /EP 

VALÈNCIA. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport presentarà en la pròxima Mesa Sectorial d'Educació un esborrany de repartiment de places per especialitats per a les oposicions docents de l'any vinent, que arrancaran el dimecres 17 de juny del 2020.

Matemàtiques, amb 424 places pel torn d'ingrés lliure; Llengua Castellana i Literatura, amb l'oferta de 300 places, i Llengua i Literatura Valenciana, amb 300 més, seran les especialitats amb més places.

Aquesta negociació en la Mesa Sectorial d'Educació de la proposta del decret que regula l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de personal docent no universitari de l'any 2019, que inclou 3.575 places d'ingrés lliure en el cos de professors de Secundària i altres cossos, arriba després que el mes passat s'acordara el calendari d'oposicions, que fixa que la part A del primer examen s'executarà el dimecres 17 de juny del 2020, mentre que la part B es durà a terme l'endemà, el dijous 18.

En aquesta oferta s'inclouen els 711 llocs convocats i no coberts en les oposicions del juny passat. Per cossos, el 77 % de les 3.575 places del torn d'ingrés lliure són del cos de professorat d'Ensenyament Secundari. Concretament, s'ofereixen 2.771 llocs.

Dins d'aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d'aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest ordre, Matemàtiques (424 places); Llengua Castellana i Literatura (300 places); Llengua i Literatura Valenciana (300 places); Anglés (253 places), i Geografia i Història (230 places).

Tot seguit hi ha cinc especialitats que convoquen cent o més places cadascuna: Física i Química (157), Informàtica (150), Biologia i Geologia (110), Orientació Educativa (110) i Educació Física (100).

Les 20 especialitats restants que convoquen places del cos del professorat d'Ensenyament Secundari, per ordre descendent de llocs oferits, són: Economia (70), Dibuix (60); Francés, Música i Tecnologia, cadascuna amb 50 places; Filosofia i Formació i Orientació Laboral (FOL), les dues amb 40 llocs; Intervenció Sociocomunitària i Administració d'Empreses, cadascuna amb 30.

A continuació, hi ha quatre especialitats que oferten 25 places cadascuna: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles; Assessoria i Processos d'Imatge Personal; Processos de Producció Agrària, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

A més, s'ofereixen 21 places d'Organització i Gestió Comercial. Tant per a Llatí com per a l'especialitat d’Organització i Projectes de Sistemes Energètics es convoquen 20 places, i 15 per Processos Sanitaris. Tanquen la relació dues especialitats amb 8 places cadascuna, Hostaleria i Turisme i Processos i Mitjans de Comunicació. 

Matemàtiques, Valencià i Castellà, les especialitats amb més places

L'oferta es dissenya a partir de les jubilacions i tenint en compte les necessitats de planificació educativa. Així, Matemàtiques, Valencià i Castellà tornen a ser de nou les especialitats més nombroses, com en les oposicions del darrer estiu.

Això s'explica no només per la voluntat d'estabilitzar les vacants creades en el sistema sinó també perquè aquestes especialitats van ser les que van quedar amb més places no cobertes en l'última convocatòria, i ara s'acumulen a l'oferta prevista per a juny del 2020.

Al cos de professorat tècnic d'FP es convoquen pel torn lliure 583 places de 18 especialitats. Les tres més nombroses són Sistemes d'Aplicacions Informàtiques, amb 69 llocs; Operacions i Equips de Producció Agrària (50 places); i Mecanització i Manteniment de Màquines (48 vacants).

Les altres 15 especialitats que convoquen places de professorat tècnic d'FP, per ordre descendent de llocs ofertats, són: Processos de Gestió Administrativa (45), Instal·lacions Electrotècniques (40), Serveis a la Comunitat (40), Procediments Sanitaris i Assistencials (35), Cuina i Pastisseria (34), Processos Comercials (34), Manteniment de Vehicles (32), Perruqueria (31), Equips Electrònics (25), Serveis de Restauració (21), Tècniques i Procediments d'Imatge i So (20), Estètica (17), Instal·lació i Manteniments d’Equips Tèrmics i de Fluids (17), Patronatge i Confecció (15) i Laboratori (10).

El cos de professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) està present en la convocatòria amb 60 places d'ingrés lliure: 50 d'Anglés i 10 de Valencià.

Catedràtics i professorat de Música i Arts Escèniques

Es llancen també al concurs oposició 33 places de sis especialitats del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. Més de la meitat d'aquestes són de Repertori amb Piano per a Instruments (13) i de Composició i Repertori amb Piano per a Veu, cadascuna d'aquestes dues últimes especialitats amb sis llocs.

També es convoquen tres càtedres tant per l'especialitat de Dansa Clàssica com per la de Dansa Contemporània, junt amb altres dues més de Ciències de la Salut Aplicades a la Dansa.

En el cos de professorat de Música i Arts Escèniques es convoquen 41 places de cinc especialitats, més de la meitat d'aquestes són de Piano (22 llocs). La resta són: 7 de Llenguatge Musical, 5 de Guitarra, 5 de Dansa Espanyola i 2 de Dansa Clàssica.

Al cos de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny s'han assignat 87 places repartides en 12 especialitats. Les tres amb més llocs són Dibuix Artístic i Color (13); Disseny Gràfic (13), i Disseny d'Interiors (10).

Les altres 9 especialitats d'aquest últim cos que ofereixen places són per ordre descendent en nombre de llocs: 9 d’Organització Industrial i Legislació; 7 de Fotografia; 7 de Mitjans Informàtics; 6 de Ceràmica; 6 de Mitjans Audiovisuals; 5 de Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre; 5 de Disseny de Moda; 4 de Materials i Tecnologia: Disseny, i 2 de Disseny i Producte.

En cadascun d'aquests sis cossos hi ha una reserva del 7% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per tant, de les 3.575 places del torn d'ingrés, se'n reserven 250. 

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next