La normativa sud-africana permet utilitzar 62 pesticides que els citricultors valencians tenen prohibits 

La Unió de Llauradors demana que s'equiparen les condicions de producció dels llauradors africans i els europeus
16 abril 2019 12:47h
L'entrada de plagues sud-africanes als camps valencians podria suposar un augment del 40% dels costos de producció. / LA UNIÓ DE LLAURADORS

VALÈNCIA. La Unió de Llauradors ha presentat aquest dimarts a València un informe que compara la normativa europea de fitosanitaris amb la sud-africana i ha detectat que els citricultors africans tenen permés utilitzar 62 matèries actives que a Europa estan prohibides. Al gener, la Unió i AVACU ja van avançar que els productors africans utilitzaven fins a més de mig centenar de matèries actives de productes fitosanitaris prohibides a la Unió Europea.

Al seu entendre, la utilització d'aquests productes, junt amb la mà d'obra barata que utilitzen als països tercers, suposa una competència deslleial per als productors valencians i europeus, tot i que no han sabut xifrar quines són les pèrdues que els suposa.

Aquests productes prohibits poden entrar de forma legal a Europa si no superen uns màxims. Això és una qüestió que "no s'explica", segons els tècnics de la Unió, que no entenen per què es permet l'entrada d'aquests fitosanitars tot i que siga en xicotetes quantitats, quan els productors valencians els tenen completament prohibits. És per això que demanen que es prohibisquen completament per als països importadors i que hi haja reciprocitat en les exigències de producció per als països tercers i els europeus.

En aquesta línia, el secretari general de La Unió de Llauradors, Carles Peris, ha reiterat la denúncia que en diversos ports europeus els controls de fitosanitaris i plagues són "més laxos" que als ports espanyols. Això pot suposar l'entrada de malalties que ara no estan presents al camp valencià, fet que implicarà l'augment d'un 40% dels costos de producció. 

Demandes de La Unió de Llauradors

La Unió de Llauradors té com a objectiu fer arribar aquest informe a "totes les administracions" perquè prenguen mesures. En aquest sentit, han preparat nou exigències que volen traslladar a les autoritats competents.

En primer lloc, i com venen fent des de fa mesos, demanen que es prohibisca la importació de cítrics de països tercers que utilitzen fitosanitaris prohibits a Europa i, en aquest sentit, demanen que el límit màxim de pesticides que pot portar un producte s'ha de cenyir a la normativa europea i no a les demandes del país importador. 

A més, demanen que es facen analítiques als cítrics que entren en la Unió Europea procedents de països tercers i que s'obligue els països a complir estrictament la normativa. En aquesta línia, exigeixen que s'unifiquen en l'àmbit europeu els criteris d'inspecció fitosanitaria. Si no, demanen que només entren cítrics a Europa a través del port de Castelló de la Plana.

Així, demanen que siga obligatori que els importadors apliquen el tractament en fred si als seus països hi ha plagues amb quarantena, com és el cas de Sud-àfrica. I, per últim, demanen que es complisca estrictament l'acord de Sud-àfrica "en allò referent a la reducció de la pobresa en eixos països, afavorint el desenvolupament i l'aplicació correcta de les mesures sanitàries i fitosanitàries".

next