Els mestres de música de 10.000 alumnes del PV, sense cobrar

Educació regula l'activitat docent de centres de música i conservatoris que segueixen sense cobrar el finançament de 2012. Fecemac-CV alerta sobre la greu situació econòmica que ja ha provocat l'impagament de nòmines a treballadors de 63 centres educatius
31 juliol 2014 01:00h
RedactaVeu / València

La Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris valenciana (Fecemac-CV) ha constatat que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,
publica, hui en el Diari Oficial (DOCV), una resolució per la qual es “dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de música i dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015”.

Fecemac-CV considera aquesta resolució necessària per a millorar l'educació musical reglada al País Valencià perquè ajudarà en el desenvolupament pedagògic i l'organització dels centres.

Les instruccions concerneixen a les proves d'ingrés i accés, avaluació, reclamació de qualificacions, programació general anual, projecte educatiu, horaris de professors i alumnes i normativa.

Quant a la difusió i supervisió, aquests centres educatius i la Inspecció d'Educació “vetlaran pel compliment de tots els preceptes”.

En aquest sentit, Fecemac-CV va subscriure un conveni de col•laboració amb la Universitat de València per a realitzar un estudi d'indicadors que analitzarà l'eficiència acadèmica d'aquests centres. La recerca se centrarà, en principi, en determinar la satisfacció dels alumnes i el rendiment educatiu.
2012 sense cobrar

Els centres de música i conservatoris municipals no han percebut el finançament corresponent a l'any 2012 per la qual cosa Fecemac-CV ha alertat sobre la greu situació econòmica que açò suposa i que ja ha provocat forts retards en el pagament de nòmines a treballadors de 63 centres sense ànim de lucre que imparteixen educació musical a 10.000 alumnes.

A més, el retard en el pagament provoca una despesa financera entorn del 20% als centres que necessiten avançar dos anys els diners amb un préstec bancari. Per açò, Fecemac-CV va sol•licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que s'arbitrara una fórmula per a cobrar el finançament en un temps raonable.


 

next