Alumnes i professors de l’IES Massamagrell abandonaran les aules si se superen els 27ºC

Malestar del professorat pel "caòtic” inici de curs
15 setembre 2014 01:00h
Classe a l'ombra impartida al pati de l'EIES Massamagrell.
RedactaVeu / Massamagrell

L'Assemblea del Professorat de l'IES Massamagrell, reunida el dia 11 de setembre de 2014, ha fet públic un Manifest en el qual “vol manifestar el seu malestar” per “la manera amb què l’Administració educativa valenciana està fent front a la caòtica situació generada per l'avançament de l'inici de curs -que no respon a cap criteri pedagògic-, agreujada per les altes temperatures que estem patint al País Valencià”.

Segons l’esmentat Manifest,  en bona part de les aules del centre “s'estan superant de forma continuada els 30º”, i és per això que l'activitat docent a l'aula “es fa impossible”.

“En aquests casos –indiquen-, com faria tota persona de seny, cal establir un protocol per saber quines mesures s'hi han d'aplicar” per la qual cosa denuncia que la Conselleria “no ha fet servir cap protocol. Bé, sí. Que continuen les classes, malgrat tot”.
 

En aquest sentit, apunta que “s’està negant, doncs, a complir el que estableix la legislació en matèria de salut laboral i la llei de protecció del menor”.

“Per tant, davant qualsevol cas d’afectació en la salut de l’alumnat originat per les altes temperatures, cal responsabilitzar la consellera d’Educació, Maria José Català”. Pel que fa a aquesta qüestió, l’Assemblea recorda que  la llei de seguretat i salut laboral castiga els incompliments per part dels treballadors en situacions de risc per a la salut, d’acord amb el que estableix la normativa corresponent sobre règim disciplinari dels funcionaris públics.

“Davant aquesta manca d'actuacions, hem decidit que el professorat abandone l’aula amb el seu alumnat si les temperatures superen els màxims permesos i impedeixen el normal desenvolupament de l’activitat acadèmica”.

“Pensem que l'actuació de la Consellera d'Educació suposa una greu falta de respecte al nostre treball com a docents i a la nostra dignitat” i que “cal establir mesures per millorar l'escola pública i no per denigrar-la, que és el que s'està fent”.

Per aquestes raons, l’Assemblea del Professorat de l’IES Massamagrell exigeix “un canvi immediat de política educativa perquè els centres funcionen adequadament i que els nostres estudiants reben la formació que es mereixen en unes condicions dignes”.

Aquest Manifest aprovat dijous passat es distribuirà entre les famílies i l'alumnat, segons les mateixes fonts.

Escrit a la Conselleria d'Educació

Per altra banda, les AMPA de l’IES i CEIP públics de Massamagrell, estan preparant l’enviament de l’escrit a la Conselleria d’Educació davant la “situació d’emergència que pot i està generant seriosos problemes de salut” entre l’alumnat per les elevades temperatures.

En el document reclamen “dotar els centres d’infraestructures necessàries per  oferir a l’alumnat un entorn saludable i adequat, independentment de les circumstàncies meteorològiques puntuals”, que es derogue el Decret Llei 1/2012 de 5 de gener, del consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit al País València, per tornar als ràtios d’entre 20-25 alumnes per aula, en compte dels grups massificats de 30 alumnes per aula en Infantil i Primària, 32 en l’ESO i 42 en Batxillerat; i que es retarde la data d’inici del curs escolar, amb la qual cosa “denunciem l’actitud irreflexiva i la falta de planificació de la Conselleria d’Educació que no ha previst la climatologia natural de la zona Mediterrània i ha avançat l’inici de les classes”.next