Planta pilot per a generar energia amb la palla de l'arròs a l'Albufera

Amb l’objecte de reduir les emissions de gasos hivernacle derivats de la gestió de la palla de l’arròs. Es pretén convertir-la en energia neta (biogàs) que pot ser utilitzada en les explotacions agrícoles com a combustible o bioenergia elèctrica
15 setembre 2014 01:00h
Tot i que darrerament s'havia prohibit la crema de la palla de l'arròs en l'entorn del Parc Natural de l'Albufera, l'any passat la Generalitat ho va autoritzar de manera excepcional.
RedactaVeu / EP / València

Investigadors instal•laran la primera planta pilot per a generar energia amb la palla del cultiu d'arròs a L'Albufera de València en el marc del projecte europeu 'Sostrice', que s'inicia enguany amb l'objecte de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades del cultiu de l'arròs, en concret de la gestió de la palla, i millorar la seua gestió en termes ambientals i econòmics, informa el centre tecnològic Ainia, que participa en la iniciativa.

Per a açò, desenvoluparan un nou model de gestió i tractament de la palla d'arròs basat en tecnologies de combustió -combustió de la palla amb altres residus- i digestió anaeròbia, amb l'objecte de convertir aquest subproducte en energia.
 

Es tracta d'una tecnologia aplicada que permetria a més de reduir el consum d'energia, estalviar aigua i fertilitzants associats al cultiu de l'arròs, a través de la valorització dels residus i subproductes generats en aquest procés.
 
Construcció de plantes a l’Albufera i a Donyana

El projecte amb caràcter demostratiu, tindrà com a escenari el Parc Natural de l'Albufera, al País Valencià, i el Parc Nacional i Natural de Donyana (Marismes del Guadalquivir, Andalusia).

Així, que a partir d'aquest mes de setembre es construirà el primer prototip a escala pilot d'una planta de digestió anaeròbia configurada especialment per al tractament de la palla de l'arròs. Està previst que s'acabe a l'abril de 2015 i s'instal•larà en les rodalies del Parc Natural de l'Albufera de València.
 

 
Amb aquesta tecnologia es pretén convertir la palla en energia neta (biogàs) que pot ser utilitzada en les explotacions agrícoles d'arròs com a combustible (biometà), bioenergia elèctrica o en forma de calor. En l'actualitat existeixen dues alternatives per a la seua gestió: la crema o el seu soterrament, dues opcions que “poden implicar problemes  ambientals associats amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle”, assenyalen aquestes fonts en un comunicat.

Es calcula, afegeixen, que a L'Albufera de València amb una superfície cultivable de 14.700 hectàrees es poden produir anualment entre 8-2 tones de palla per hectàrea de cultiu d'arròs.
 
El model pretén a més que en el procés del tractament de la palla es reutilitzen tots els subproductes resultants del mateix, per exemple, per aprofitar com bionutrients per al cultiu de l'arròs.

Fases del projecte

Aquests objectius es pretenen aconseguir a través d'una primera fase (realitzada entre juliol i setembre) en la qual es realitzarà una anàlisi dels requisits administratius i tècnics, necessaris per a la instal•lació del prototip de digestió anaeròbia al Parc Natural de l'Albufera.

Paral•lelament, es realitzaran una sèrie de proves experimentals (a partir de setembre) que contemplen el disseny, construcció i engegada dels prototips per a la valorització de la palla d'arròs, en relació a l'estudi de la influència de les pràctiques agrícoles identificades en el cultiu d'arròs i a l'avaluació tècnica, econòmica i ambiental dels escenaris identificats amb un enfocament ACV (Anàlisi Cicle de Vida).

D'altra banda, es durà a terme una supervisió i seguiment ambiental i soci-econòmic de les accions realitzades durant les diferents temporades de collita que cobrirà el projecte. Així mateix, es pretén reduir la petjada de carboni en el cultiu d'arròs a través de la identificació de bones pràctiques ambientals.next