Recurs de FAPA-València contra la retallada de les ajudes per al seu funcionament

La quantitat assignada implica una reducció del 32%
18 setembre 2014 01:00h
RedactaVeu / València
 
FAPA-València ha presentat a la Conselleria d'Educació un recurs de reposició contra la resolució de l'1 d'agost de 2014 per la qual s'han adjudicat ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació pròpies de la federació i que consideren insuficients i no equitatives.
 
La quantitat assignada a FAPA-VALÈNCIA ha sigut de 18.072,88 €, la qual cosa implica una reducció del 32%, respecte a la subvenció de l'any 2013, sent la mitjana de la reducció per a totes les federacions i confederacions del 23,4%. D’aquesta manera FAPA-València és l'entitat que ha patit la major retallada respecte a la subvenció de l'any anterior tot i que compta amb major representativitat de la demarcació de València, amb un total de 637 AMPA federades, la qual cosa li garanteix la major puntuació per representativitat.
 
"Demanem que se declare nul·la la resolució i en conseqüència se recalcule la dotació assignada a FAPA-València atenent a un tracte igualitari amb la resta de federacions sense distincions", explica Eva Grimaltos, presidenta de FAPA-València.
 
Els motius que fonamenten el recurs manifesten la solidesa de FAPA-València com a federació ja que porta anys treballant per a oferir a les AMPA una formació de qualitat per a les famílies, i que aquest esforç l'ha portat a ampliar en els últims anys tant l'oferta formativa com el nombre de cursos impartits per a les seues AMPA federades, obtenint una valoració molt positiva per part d'aquestes, així com una demanda creixent.
 
FAPA-València ha demanat a la Conselleria d'Educació que facilite la puntuació assignada per la comissió avaluadora al projecte presentat per la federació, especificant la puntuació per a cadascun dels projectes que el composen.


 
next