El Tribunal Suprem confirma que Camps va tancar TV3 il·legalment

El TS anul•la el cessament d'emissions de TV3 al País Valencià a l'entendre que el Consell no era competent per sancionar la repetició de les emissions i també la multa de 100.000€ imposada a la Fundació Ramón Muntaner
11 novembre 2014 01:00h
RedactaVeu / EP / València

Els valencians estan cada vegada més a prop de poder tornar a veureTV3. El Tribunal Suprem (TS) ha anul•lat el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià, així com la multa de 100.000 euros imposada a la Fundació Ramón Muntaner, en entendre que la Generalitat no tenia competències per a sancionar la repetició d'aquestes emissions.

Així consta en una sentència de l'Alt Tribunal, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV), en la qual s'estimen dos recursos interposats per la fundació contra la sentència dictada pel tribunal valencià que donava suport al tancament provisional de repetidors de TV3 en el territori valencià i la multa fixada pel Consell.


 
Els fets es remunten a l'any 2008, quan la directora general de Promoció Institucional va dictar una resolució al febrer, confirmada en alçada per la secretaria autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació, en la qual s'acordava com a mesura de caràcter provisional el cessament de les emissions, i hi donava 10 dies a la Fundació Ramón Muntaner, sota advertiment d'execució forçosa de la mesura.

Seguidament, en una altra resolució, amb data de juliol, es va imposar a la fundació una sanció de 100.000 euros i es va ordenar el cessament immediat de les emissions televisives.

Enfront d'aquestes decisions, la fundació va interposar recursos davant el TSJ valencià, que van ser desestimats, en entendre que la demanda de la fundació era “anàloga” a una altra examinada per la Sala, on la part recurrent era Acció Cultural del País Valencià (ACPV) -una altra entitat responsable de les emissions-, i on s'havia pronunciat en el mateix sentit fins que oferira els seus arguments el TS.
 
Imatge d'arxiu d'una protesta contra el tancament  de les emissions. Foto: ACN

Ara, l'Alt Tribunal recorda que ja va dictar sentència, amb data 5 de desembre de 2012, relativa a ACPV i en la qual s'anul•laven els actes administratius de la Generalitat  impugnats –el cessament d'emissions-.

TS: El control i eventual sanció 'corresponia a l'Estat' espanyol

Segons el parer del TS, la reemissió  dels programes de la televisió pública catalana en determinades zones més o menys limítrofes del País Valencià no constituïa en realitat una emissió “sense títol habilitant” que fóra sancionable per aquesta.

“No es tractava -afig- d'un supòsit de prestació del servei públic en règim de gestió indirecta mancat de la prèvia concessió administrativa exigible per a difondre programes de televisió, sinó d'una possible infracció de les normes reguladores de les condicions i paràmetres tècnics (freqüències i ubicacions dels emplaçaments de retransmissió) que regeixen la utilització del domini públic radioelèctric", conducta el control de la qual i eventual sanció “corresponia a l'Estat”.

En funció d'aquesta premissa el TS va acollir els arguments esgrimits en el seu moment per ACPV, i per les mateixes raons estima els recursos de la fundació i declara la nul•litat de les resolucions impugnades, en haver sigut dictades per òrgans d'una Administració “que no era competent per a sancionar les conductes objecte de litigi”.


 
next