La Generalitat deixa ferit de mort al sector de la discapacitat

Els afectats exigeixen que es revoque la retallada d'entre un 9-13% de la subvenció per a 2013 ja que suposarà ʺl'asfíxia del sector, dels centres, de les entitatsʺ
9 març 2013 01:00h
RedactaVeu / País Valencià

El passat 17 de gener, la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència va resoldre, de forma unilateral i amb caràcter ʹvinculantʹ per a tot el sector de la discapacitat, una retallada per al 2013 d'entre el 9 i el 13% sobre el pressupost de 2012. Açò obligarà les entitats que atenen a les persones amb discapacitat o en risc de patir-la a incrementar les quotes dels pares a xifres elevadíssimes, i/o a l'acomiadament de professionals que estan atenent a les persones amb discapacitat de forma impecable, o finalment, al tancament dels centres i serveis d'atenció a la discapacitat.

Tot açò es decideix sense comptar amb les parts implicades en el sector, i a més, amb la poca vergonya de disfressar la retallada amb el concepte, un tant sospitós, de ʹcoparticipació globalʹ dels usuaris en el finançament del cost del servei per la seua atenció. Per tant, ʺel que puga pagar que pague, el que no, que deixe al seu fill a casa aparcatʺ, han lamentat els principals afectats, els familiars de les persones amb discapacitat.

A aquest desastre s'uneixen les retallades de les Prestacions de Dependència i la no gratuïtat dels fàrmacs i les ajudes ortoprotèsiques. ʺAcceptar aquesta retallada suposa una sentència de mort per al sector, per a les entitats que atenem a persones amb discapacitat del País Valencià, i per descomptat, un atemptat a les precàries economies de les famílies i als nostres drets fonamentalsʺ, han denunciat.

A més, hi ha el precedent que la Conselleria de Benestar Social va deure més de 15 milions d'euros durant 2012 a aquestes entitats, a les quals, encara cal sumar els deutes de les Conselleries d'Educació, Sanitat o Ocupació. ʺAquests retards han posat a la immensa majoria de les entitats a la vora del col·lapseʺ.

Davant la situació ʹd'injustícia i asfíxia econòmicaʹ que estan patint per part de la Generalitat Valenciana sorgeix una comissió de treball denominada Discapacitat en Lluita (DeL), que està formada per treballadors, usuaris, familiars, voluntaris i simpatitzants del Sector de la Discapacitat Intel·lectual i Malaltia Mental. El seu objectiu fonamental és estudiar, proposar i desenvolupar accions reivindicatives davant les mesures adoptades per l'Administració.

Peticions de la comissió de treball

Davant la situació actual DeL exigeix a l'Administració liquidar el deute que encara arrossega de 2012 a Centres d'Atenció Primerenca, Serveis (com a habitatges tutelats) i Programes d'Atenció a la discapacitat (com els formatius o els de Vida Independent, entre d’altres), per part de les Conselleries de Benestar Social, Educació, Sanitat i Ocupació.
 

També exigeixen que es revoque la retallada d'entre un 9-13% de la subvenció pressupostada per al 2013, ja que suposarà ʹl'asfíxia del sectorʹ, dels centres, de les entitats i, en definitiva, agreujar més si cap, la situació per la qual estan passant treballadors, usuaris/as i els seus familiars.

Entre les seues peticions també figura el garantir el pagament lineal i en els terminis establerts, anul·lar la reducció del 35% en el finançament dels Centres Especials d'Ocupació per a 2013 i garantir una línia estable de finançament per als serveis d'Ocupació amb Suport, reinstaurar la gratuïtat en els medicaments i en les ajudes ortoproèsiques.

El sector de la discapacitat és un dels sectors més febles de la societat. Per açò, ʺnecessitem la col·laboració de la ciutadania i dels moviments socials i la de tots els mitjans de comunicació per donar cobertura a les nostres reivindicacions, seguim demanant dignitat, respecte i justícia socialʺ.


 
next