Nova targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat

Poden aparcar des del passat dimecres en les places reservades a tot l’Estat espanyol per al col•lectiu, independentment de la comunitat autònoma
26 desembre 2014 01:00h

RedactaVeu / EP / València / Madrid

La targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda serviran, des d'aquest dimecres 24 de desembre, per a estacionar el vehicle en les places reservades a tot l’Estat espanyol independentment de la comunitat autònoma on s'hagen emés, gràcies a l'entrada en vigor del Reial decret que regula l'emissió i ús d'aquesta targeta, publicat en el BOE.

L'Executiu considera que d'aquesta manera dóna compliment a una demanda històrica del sector, en particular del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), ja que s'havien detectat disfuncions en la utilització de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat, fins al punt que algunes no eren reconegudes en comunitats autònomes o municipis diferents al d'emissió, per la qual cosa els seus titulars no podien fer ús d'elles quan es desplaçaven fora de la seua ciutat.
 
 
Una altra novetat de la norma és que podran obtenir la targeta d'estacionament les persones o entitats titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col•lectiu de persones amb discapacitat, sempre que presten serveis socials.

Concessió per raons humanitàries

Així mateix, el Reial decret preveu, per primera vegada, un supòsit de concessió excepcional de la targeta d'estacionament per raons humanitàries. El motiu és que, amb freqüència, la gravetat i evolució d'una malaltia que provoca la reducció de la mobilitat no permet tramitar en temps la sol•licitud del reconeixement de la discapacitat i de la corresponent targeta d'estacionament.
 

 
En aquest supòsit, la targeta tindrà caràcter provisional d'un any i es concedirà a les persones que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada de manera oficial, per causa d'una malaltia d'extrema gravetat que supose una reducció substancial de la seua esperança de vida i no permeta tramitar en temps la sol•licitud del document. L'obtenció de la targeta provisional requerirà que la patologia siga certificada pel personal mèdic dels serveis públics de salut.
 

La norma contempla, a més, que els serveis i establiments sanitaris hauran de comptar amb un nombre suficient de places per al seu ús pels pacients amb discapacitat titulars de targetes i les persones que disposen de la targeta d'estacionament provisional, que precisen d'assistència amb regularitat.


 
next