Una gran esquerda posa en perill el Castell de Xàtiva

Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural reclama obres de conservació, rehabilitació i esmena de desperfectes en el BIC del Castell de Xàtiva i alerta sobre la situació de deteriorament
5 gener 2015 01:00h
RedactaVeu / València

“Part de la muralla antiga, d'entre els segles XI i XII, presenta un greu estat de deteriorament amb un alt risc d'enfonsament”, alerta César Guardeño, president de l'associació, en els seus escrits passats per registre d'entrada dirigits a l'Ajuntament de Xàtiva i a la Conselleria de Cultura. Es tracta de la muralla àrab, d'època almohade, que dóna a la cara sud de la serra sobre la qual se situa. “Hem pogut comprovar que existeix una esquerda de dimensions considerables, així com una preocupant separació de la muralla original respecte al mur realitzat en anteriors intervencions dels anys 60 i 70 i que pot provocar la caiguda de la muralla històrica si no s'actua al mes prompte possible”. De fet, en el vessant de la muntanya es poden apreciar els rebles que ja s'han després del mur.

Així mateix, Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural denuncia que, en el mateix Castell Menor, existeixen una sèrie d'elements totalment incompatibles amb la declaració de BIC tals com la instal·lació d'una Antena-Repetidor dins del monument històric; tubs de reg sustentats i que passen entre els merlets i travessant espitlleres; casetes aixecades dins del castell i amb portes de metall, etc.
 

Una gran esquerda en la muralla
 
D'altra banda, al Castell Major existeixen diversos elements deteriorats, abandonats i amb desperfectes varis com un forn antic, amb teules i altres materials apilats i a la intempèrie; merlets i altres estructures defensives amb despreniments i esquerdes; arcs gòtics a punt d'enfonsar-se; falsos murs de maó cara vista i formigó desmuntats i trencats; aljubs amb aigua estancada i bruta, etc.

A més, en les muralles exteriors es poden comptabilitzar nombrosos grafits, pintades i nombroses petjades d'actes vandàlics al no existir una vigilància efectiva i preventiva que evite i sancione aquests fets incívics i delictius contra un bé protegit per la llei.

Per tot això, el col·lectiu sol·licita que s'inicie amb la major celeritat possible l'execució d'obres de rehabilitació, conservació, consolidació i esmena de desperfectes i altres irregularitats en el BIC del Castell de Xàtiva, en compliment de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià 4/1998. També en el BIC “Solar de l'antiga ciutat de Xàtiva”, on es repeteix l'estat d'abandó, deteriorament, desprotecció de jaciments arqueològics, aparcament indegut de vehicles, restes protegides escampades, atacs vandàlics, etc, irregularitats denunciades en el present escrit. En el mateix, insta al fet que els Serveis Tècnics corresponents de la Conselleria de Cultura procedisquen a realitzar les inspeccions necessàries per avaluar l'abast dels danys i desperfectes que presenta tot el BIC.


 
next