Els aturats de llarga durada ja poden demanar la nova ajuda

426 euros mensuals durant un màxim de sis mesos
15 gener 2015 01:00h
Europa Press / Madrid

En concret, per a poder sol·licitar aquesta ajuda, els aturats de llarga durada hauran d'haver tingut una ocupació anterior, cercar activament un lloc de treball i haver consumit les prestacions del Prepara, Prodi o la Renda Activa d'Inserció almenys sis mesos abans de demanar l'ajuda.

Així mateix, per a poder beneficiar-se d'aquesta prestació, els sol·licitants han de tenir responsabilitats familiars i estar inscrits com a demandants d'ocupació a 1 de desembre de 2014 (han d'haver-ho estat almenys durant 12 mesos durant els 18 mesos anteriors).

L'ajuda tindrà un cost d'entre 1.000 i 1.200 milions d'euros, elevarà la taxa de cobertura de protecció per desocupació entre set i vuit punts, fins a situar-se en el 65% a mitjan 2015, i beneficiarà a entre 400.000 i 450.000 aturats.

Els beneficiaris estaran obligats a dur a terme un itinerari dissenyat pels serveis públics d'ocupació amb la idea que es reincorporen com més prompte millor al mercat de treball.
 
next