AE-Agró impugna la totalitat del Pla Rector de l'Albufera per inútil

El document exposat al públic per la Conselleria és arbitrari, està desfasat i no dóna cap solució per als problemes actuals d'aquest parc natural
24 gener 2015 01:00h
RedactaVeu / València

Acció Ecologista-Agró ha impugnat la totalitat del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de l'Albufera de València per considerar-lo inútil, arbitrari i frívol. El pla exposat al públic per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient demostra una alarmant falta d’interès per part de la Generalitat per a afrontar i resoldre els problemes i conflictes existents al Parc Natural de l'Albufera, ja que no conté cap classe de document amb informació sobre l'estat actual del parc, ni cap diagnòstic que valore la importància i la gravetat de les agressions que han patit i pateixen els seus ecosistemes.
 
Tampoc no planteja cap estratègia d'actuació, ni especifica els mitjans materials que serien necessaris, ni un calendari de referència per a aconseguir els objectius previstos en el PRUG.
 
Per a AE-Agró, organització que va aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) i el Tribunal Suprem declararen il·legal l'anterior PRUG de l'Albufera, la Conselleria pretén fer trampa amb aquesta nova proposta de PRUG. D'acord amb la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el document clau per a l'ordenació, defensa i conservació del parc és el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), al qual s'ha d'adaptar i sotmetre el PRUG.
 
L'esmentada Llei imposa l'obligació de revisar el PORN i adaptar-lo a les seues disposicions en el termini de tres anys, termini que va vèncer al 2010. La Conselleria no s'ha molestat a complir aquest mandat legal, no obstant, per a buidar el PRUG de contingut justificatiu i dotar-lo d'un contingut mínim merament normatiu i una proposta de zonificació ha recorregut a les possibilitats que li ofereix l'article 30.5 de la Llei 42/2007, sense tindre en compte que aquesta regulació està íntimament relacionada amb les previsions relatives al PORN. Especialment, a l'obligació incomplida d'adaptar-lo a la nova legislació.
 
 
Com a resultat d'aquest desficaci, la proposta de PRUG de la Conselleria té com a principal referència el PORN de 1995, un que a dia de hui resulta manifestament inservible i desfasat. Des de l'any 95 del segle passat, la situació de l'Albufera no ha fet més que agreujar-se, especialment pel que respecta a les aportacions d'aigua de qualitat, a les actuacions perjudicials permeses i autoritzades pels òrgans gestors del parc, al manteniment de la pressió sobre els recursos cinegètics i a l'incompliment de la majoria, si no de totes, les previsions positives contingudes en l'anterior PRUG, que recordem va ser anul·lat pels tribunals. D'altra banda, s'ha elaborat un Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer que limita fins a nivells inacceptables la disponibilitat d'aigua de qualitat per a aquesta emblemàtica zona humida, patrimoni de tots els valencians.
 
Però, a més a més, encara hi ha altres obligacions pendents de complir que condicionen l'aprovació del PRUG. El Parc Natural de l'Albufera està reconegut per la Unió Europea com a integrant de la Xarxa Natura 2000. És a dir, és Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Ambdues figures de protecció obliguen  la Conselleria a elaborar plans de gestió en un termini de sis anys, també vençut en 2013, i a coordinar els continguts d'aquests plans amb el PRUG. I això no pot fer-se en aquests moments, perquè no existeix ni el pla de gestió del LIC ni el de la ZEPA de l'Albufera.
 
Finalment, l'adaptació del PORN a la Llei 42/2007 implica la incorporació a les estratègies d'ordenació, defensa i conservació del parc de perspectives que en els últims anys s'han revelat com fonamentals per a la protecció de la natura. Per exemple, atendre els canvis generats pel calfament global del planeta i incidir en la protecció de la biodiversitat. Per tant, plantejar com a punt de referència de partida per a la valoració del PRUG la situació de l'Albufera en 1995 resulta absurd, perquè sense informació actualitzada del parc no és pot contrastar si les normes proposades són les adequades per als fins que han de perseguir i que estan en l'esmentada Llei 42/2007.
 
Per tots aquests motius, AE-Agró ha exigit a la Conselleria l'anul·lació de l'actual procediment d'elaboració del PRUG de l'Albufera i que inicie immediatament, prèvia suspensió de tota classe de llicències, l'elaboració i la tramitació de l'adaptació del PORN a la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a més a més de l'elaboració i l'aprovació dels plans i normes de gestió pendents en aquest parc natural. Si la Conselleria vol redactar i aprovar un PRUG realment eficaç per a la conservació de l'Albufera, aquest és l'únic camí. Però, molt ens temem que no té cap interès.
 
next