UGT considera enganyós l'increment de Plantilles Docents que anuncia Educació

La contrareforma que la LOMCE provocarà en els ensenyaments mitjans parteix de la proposta del PP d'establir un batxillerat de tres cursos
24 març 2015 01:00h
RedactaVeu / València

UGT assegura que “en una anàlisi inicial que des del sindicat hem realitzat a les propostes normatives que formula la Conselleria d'Educació, hem observat que en FP es perd una hora el tutor de FCT en cada primer curs de cicle formatiu, tant de grau mitjà com de grau superior, unes 1.200 hores lectives en còmput global, que es transformen en millorar els desdoblaments en 83 mòduls dels 291 que ho fan actualment, més de cent menys dels que es tenien amb l'Acord de Plantilles de FP de 2007 (396 mòduls).”

Açò és, encara ens trobem en FP molt lluny del model de plantilles docents que configurava l'Acord de Plantilles d'FP de 2007, que va ser publicat en el DOCV del 22 de maig de 2007 i que l'any 2010 va ser suprimit i derogat unilateralment pel Consell de Fabra per Acord d'1 d'octubre (DOCV 05/10/2010), emportant-se per davant més de 800 llocs de treball docent en desdoblaments de les matèries o mòduls més perillosos, pràctics o que precisen una atenció del professorat tècnic més individualitzada.

D'altra banda, en l'ESO es retallen hores de Tecnologia i Plàstica (-2 hores setmanals) al llarg dels quatre cursos. Augmenta una hora de Matemàtiques i una altra de Música. Entre el bloc d'assignatures específiques, que en són nou, es configura l'assignatura d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial que, si és triada per l'alumnat al llarg de l'etapa, tindria 2 hores en 1r, 2n i 3r i 3 hores en 4t.

La contrareforma que la LOMCE provocarà en els ensenyaments mitjans parteix de la base de la proposta del Govern de Rajoy i del PP d'establir un batxillerat de tres cursos, açò és, un curs més que el dissenyat per la reforma educativa de la LOGSE-LLOE, reduint-hi, al no incrementar-se la seua durada per dalt, també l'ESO a tres cursos.

Aquesta proposta, que finalment no s'ha concretat en dits termes, fa que per a aproximar-s'hi, l'ESO s'organitze en dos cicles pràcticament autònoms i quasi separats: primer cicle, de 1r a 3r de l'ESO (la pretesa reforma de l'ESO del PP) i el segon cicle, format per 4t de l'ESO. Així, 4t de l'ESO es configura com un curs amb finalitat essencialment propedèutica i orientadora, que diferencia i segrega l'alumnat entre dos itineraris: la via acadèmica (ensenyaments acadèmics, el primer curs del batxillerat que volia el PP), per a l'alumnat que seguirà estudis superiors, i la via professional (ensenyaments aplicats), per a l'alumnat que no seguirà estudis superiors o que optarà per la formació professional.

A ells s'uneix un itinerari paral·lel, que pot substituir 4t de l'ESO i que són els cicles de Formació Professional de Base, als quals es pot accedir amb 15 anys, després de cursar sense èxit el primer cicle de l'ESO (de 1r a 3r).

Per a FETE-UGT PV, tota aquesta nova organització curricular de l'ESO suposa subordinar la formació científica i tècnica dels futurs ciutadans a l'adoctrinament religiós i moral. Amb aquesta contrareforma s'imposa l'educació religiosa a costa de l'educació científica i ciutadana, ja que se suprimeixen les assignatures Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans, que s'impartia en un dels cursos de l'ESO, i la d'Ètica, que s'impartia en 4t de l'ESO, per a tot l'alumnat i la seua substitució per la matèria alternativa a la religió (valors ètics), que cursaran aquells alumnes que no opten per un ensenyament ètic confessional.


 
next