Les Corts reconeixen el dret constitucional de representació de patronal i sindicats

Amb l'aprovació de la Llei de Participació i Col•laboració Institucional es crea la Taula de Diàleg Social del País Valencià, un òrgan permanent i de caràcter tripartit, compost pel Consell i les organitzacions patronals i les sindicals més representative
25 març 2015 01:00h
RedactaVeu / València

CCOO PV ha emés un comunicat en què es felicita pel fet que, “després de tants anys sense un marc legal estable, per fi disposem al País Valencià d'un reconeixement formal del dret constitucional de participació en la vida econòmica i social, tal com també instaura l'Estatut d’autonomia”.

Aquesta Llei, que ha sigut confirmada hui pel ple de les Corts, diferència entre participació institucional, destinada a les organitzacions més representatives, tal com contempla la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS), i col•laboració, oberta a la lliure concurrència. La participació institucional s'estableix en els diversos òrgans i entitats de la Generalitat, que en el cas de CCOO PV superaria els 300 en tot el País Valencià.

Per cobrir els costos derivats de l'exercici d'aquesta responsabilitat, s'assegura una compensació econòmica a consignar cada any en els Pressupostos Generals. Per a 2015, l'Annex I preveu una modificació pressupostària que suposaria un canvi en les partides, mantenint el mateix valor de les ajudes ja previstes per a patronal i sindicats.
 

Per al compliment, constitucionalment reconegut, de l'activitat desenvolupada, les compensacions no seran per a les persones que assistisquen a cadascun dels òrgans, sinó per a les organitzacions a les quals representen. El reglament posterior concretarà les fórmules de justificació d'aqueixa participació que, en qualsevol cas, CCOO PV farà públic a través de la seua pàgina web.

“La societat ha de conèixer el treball realitzat pels nostres representants sindicals, els àmbits en els quals es produeix i els seus resultats, aqueix és el nostre compromís de transparència”, assegura Paco Molina, secretari general de CCOO PV.

Les subvencions a la col•laboració institucional seran per al desenvolupament de plans, programes o actuacions de polítiques actives d'ocupació, d'igualtat de gènere en l'ocupació, d'integració laboral i social de les persones amb discapacitat, de prevenció de riscs laborals o mediambientals i, en general, les que impulsen l'activitat econòmica i sociolaboral.

Aquestes ajudes, a les quals podrà optar qualsevol de les organitzacions sindicals i patronals, seran sotmeses com fins ara al control econòmic i financer de l'activitat per part de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.


 
next