Entra en vigor el Sant Ofici del PP que mesura si vostè és bon o mal valencià

Defensar la unitat de la llengua o criticar els festejos taurins es considera 'antivalencià'
10 abril 2015 01:00h
Jorge Bellver, mostra a la cambra durant el debat de la Llei de senyes d'identitat una fotografia en la què es poden veure representants de Compromís a la Diada catalana.
Editorial La Veu

ACN / RedactaVeu / València


Amb l'entrada en vigor aquest divendres de la Llei, els 'Bous al Carrer' són declarats Bé d'Interès Cultural (BIC) al País Valencià. Els grups de l'oposició varen votar en contra d'una norma que consideren "innecessària" perquè fomentarà la divisió entre els valencians.

La Llei compta amb cinc títols i 36 articles, amb l'objecte de "reconèixer i establir els mecanismes necessaris per a la promoció i difusió de les senyes d'identitat del poble valencià, mitjançant la determinació d'un marc jurídic que permeta adoptar les mesures i emprendre les accions que siguen necessàries o convenients per defensar, salvaguardar i divulgar, amb la finalitat de garantir la seua preservació i facilitar el seu coneixement i valoració tant dins com fora del territori de la Comunitat Valenciana".

L'article 6 assenyala que es reconeixen com a senyes d'identitat del poble valencià la llengua valenciana i els seus usos; el Segle d'Or de la llengua valenciana; els Reials Monestirs de Santa Maria del Puig i Santa Maria de la Valldigna; l'Arxiu de la Corona d'Aragó; el 9 d'octubre; Els Furs i el Dret Civil Foral Valencià; els béns de la Comunitat declarats patrimoni de la Humanitat; les bandes de música; el cant d'estil i el folklore valencià; els esports autòctons; les festes tradicionals; els festejos taurins tradicionals; les manifestacions religioses arrelades en la nostra tradició; la gastronomia i productes autòctons; i la indumentària típica.

La norma, en el seu article 7, dóna una especial rellevància a la llengua valenciana com a principal senya d'identitat, i la llengua pròpia i la llengua oficial, igual que el castellà. A més, s'indica que el respecte al valencià implica "defensar la seua individualitat respecte a les altres llengües de l'Estat i el seu valor com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià".

Així mateix, assenyala que les institucions de la Generalitat Valenciana, altres administracions públiques, sistema educatiu, mitjans de comunicació o entitats que compten amb finançament públic han d'adequar les seues actuacions al ple respecte de la llengua valenciana. El seu incompliment determinarà l'adopció de les mesures necessàries per part de la Generalitat Valenciana per al cessament de l'actuació.

La llei, en l'article 22, estableix que la Generalitat Valenciana orientarà la seua activitat de foment de manera que la realització d'actuacions de protecció, promoció i difusió de les senyes d'identitat del poble valencià siga un objectiu prioritari de les convocatòries públiques de subvencions.

A més, afegeix que en les bases de cadascuna de les convocatòries de subvencions públiques dels subjectes inclosos en el sector públic valencià s'incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament de la mateixa, que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat, que "manifestament suposen un greuge o menyspreu cap a les senyes d'identitat del poble valencià".
 

Per la seua banda, en el títol IV, els articles 25-36 ressenyen la creació d'un Observatori independent, el qual es regula, en l'essencial, la seua naturalesa, funcions, estructura organitzativa, composició i règim de funcionament. Es tracta d'un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a la conselleria que té atribuïdes les competències en matèria de desenvolupament estatutari. Entre les seues funcions destaquen la protecció, defensa, revaloració i difusió de les senyes d'identitat.

Observatori

L'Observatori s'integra per la persona de la conselleria que té atribuïdes les competències en matèria de desenvolupament estatutari i que ostentarà la presidència; la persona titular de la secretaria autonòmica a la qual li correspondrà la vicepresidència; el Tribunal de les Aigües; la Junta Rectora del Patronat del Misteri d'Elx; Patronat de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí; Federació de Pilota Valenciana; la Federació de Pilota Valenciana del País Valencià, la Federació de Colombicultura; Federació de Folklore; Federació de Societats Musicals del PV; Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer; i la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció, defensa, revaloració i difusió de les senyes d'identitat del poble valencià que ostentarà la secretaria. Així mateix s'integren Lo Rat Penat i Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, entitats que defensen la singularitat de la llengua valenciana diferenciada del català.

D'altra banda, la llei dedica disposició addicional única als festejos taurins. D'aquesta manera, es declaren patrimoni cultural valencià, com a Bé d'Interès Cultural Immaterial (BIC), de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, els 'Bous al Carrer'.
 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next