Els aeroports de l’Euram concentren un 45% dels passatgers de l’Estat espanyol el 2014

Des de 2010 la xifra no ha parat d’augmentar fins a 87,2M de passatgers l’any 2014, xifra més alta de la dècada. Els 87,2M es troben concentrats en tres aeroports: Barcelona (37,6M de passatgers el 2014), Palma de Mallorca (23,1M) i Alacant/Elx (10M)
11 abril 2015 01:00h
Aeroport de Manises.

Euram / Barcelona / Palma / Elx / València

Els aeroports situats a l’Arc Mediterrani concentren un 44,5% dels passatgers de l’Estat espanyol per aquest darrer 2014. En general, l’evolució que han experimentat els primers ha estat sempre positiva, a excepció dels anys de més impacte de la crisi econòmica. Així, l’any 2004, els aeroports de l’Arc Mediterrani concentraven 67,6 milions de passatgers, que van arribar a ser 82,5 milions l’any 2008. Lògicament, el 2009 i 2010 van ser dos anys dolents per tota l’economia mundial, així que la xifra de passatgers va disminuir significativament a 76,5 i 78,5 milions el 2009 i 2010 respectivament.
 

Des de llavors, la xifra no ha parat d’augmentar fins a 87,2 milions de passatgers l’any 2014, xifra més alta de la dècada i, probablement, de la història dels aeroports de l’Euram. Cal destacar però, que aquests 87,2 milions es troben concentrats en tres aeroports, el de Barcelona (37,6 milions de passatgers el 2014), Palma de Mallorca (23,1 milions) i el d’Alacant-Elx (10 milions). Aquests tres concentren importants pols turístics, sobretot els dos primers, encara que Alacant-Elx té la particularitat d’haver atret companyies de baix cost amb alta capacitat d’atraure passatgers. La resta d’aeroports dels quals es proporciona informació (Eivissa, València, Girona, Menorca, Reus, Son Bonet i Sabadell) sumen 16,5 milions a nivell agregat.
 

Font: Aena.

Quant a les operacions (enlairaments i aterratges), els aeroports de l’Arc Mediterrani també ostenten una importància rellevant en el sí de l’Estat espanyol. Així, el 2014 es van fer 744.342 operacions (de les quals 528.048 corresponen als tres aeroports citats anteriorment) per 1,8 milions a l’Estat espanyol. Això significa que un 40,6% dels enlairaments i aterratges a l’Estat espanyol l’any 2014 es van fer en territoris de l’Arc Mediterrani.

Per altra banda, el llastre més important per aquestes economies són el trànsit de mercaderies per via aèria. Això indica que probablement, el gruix tan important que s’observa en quant a les operacions i els passatgers es refereix, ve donat principalment pel sector turístic. Així mateix, si es fa referència als kg de mercaderies gestionats, s’observa com els aeroports de l’Euram es troben en posicions més allunyades del pes que tenen aquestes economies (en nombre d’habitants, en PIB, etc.) sobre el total de l’Estat espanyol.
 

Aeroport de Manises.

Així, pel 2014, tan sols un 19,4% (132,9 milions de kg) de les mercaderies operades a l’Estat espanyol per via aèria, han passat pels aeroports de l’Arc Mediterrani. De fet, l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentra un 53,5% de les mercaderies gestionades, seguit de Barcelona-El Prat amb un llunyà 15%, Saragossa amb un 12,6% i Vitòria amb un 6,5%.

Font: Observatori de l'Euram de l'Institut Ignasi Villalonga.

next