STEPV guanya 8 sentències que reconeixen el dret dels interins al cobrament dels sexennis

La Intersindical continua instant el professorat interí que encara no ha reclamat el dret al cobrament del sexenni que es pose en contacte amb els serveis jurídics
17 abril 2015 01:00h
Imatge d'arxiu d'una protesta d'interins.
RedactaVeu / València

La Conselleria d’Educació va desestimar els recursos d’alçada interposats pel personal interí contra l’administració educativa valenciana. Contra aquestes desestimacions STEPV va formular demanda que va ser admesa a tràmit i estimada pel jutjat el passat 1 d’abril de 2015, segons informa la Intersindical.

El tribuna “no considera ajustades a dret” les esmentades desestimacions per part de la Conselleria i “les anul•la i deixa sense efectes”, segons STEPV que afig que, “d’aquesta manera el tribunal reconeix com a situació jurídica individualitzada el dret de cada persona interessada al perfeccionament, reconeixement i percepció del primer sexenni i, per tant, que li siga abonat”.

Tot i que la Conselleria pot presentar recurs d’apel•lació, el Sindicat considera “improbable” que ho faça.

STEPV continua instant el professorat interí que encara no ha reclamat el dret al cobrament del sexenni que es pose en contacte amb els serveis jurídics del Sindicat per tal d’iniciar els tràmits.

També recorda que el professorat interí no cobra els sexennis perquè no ho contempla la normativa, ni la de 1993 ni l’actual de 2014, “malgrat la proposta d’incorporar el professorat interí en l’actual decret perquè li siga reconegut aquest dret”. Per això, STEPV té presentat un recurs al decret de 2014 que encara no està resolt.

next