L’última jugada de la Conselleria d’Educació

El col·lectiu de professors de valencià d’EOI fa públic un escrit per mostrar el seu rebuig a una “nova retallada d'última hora” que ha ‘perpetrat’ la consellera en funcions Maria José Català
19 juny 2015 01:00h

La Conselleria d’Educació, amb la consellera Català en funcions, ha fet arribar a les EOI un correu electrònic en què demana que no s’oferisquen els grups de valencià que tinguen “un nombre baix d’alumnat”. I  hi afegeix que, en el cas que cada EOI no ajustara aquests grups, ho farien des del Servei de Planificació Educativa.

La primera cosa que crida l’atenció és que aquest reajustament de grups s’aplique només als grups de valencià, i no a cap altre idioma dels impartits en les EOI que també poden tindre “un nombre baix d’alumnat”. A més, aquestes retallades de grups es produeixen any rere any i de manera molt accentuada en valencià.
 

És evident que açò té diverses implicacions. La primera és que estan deixant sense docència l’alumnat que vol continuar els seus estudis de valencià en una EOI. En segon lloc, estan impedint que es matricule alumnat nou en els grups que volen eliminar. És a dir, estan negant el dret a la ciutadania a estudiar valencià en una EOI, cosa que va clarament en contra de la normativa vigent.

No es pot entendre, doncs, que l’Administració requerisca o puntue els coneixements de valencià per a accedir a un lloc de treball públic i no es facilite als ciutadans la possibilitat d’aprendre valencià en una EOI. I no es facilita en el moment en què es nega a reconéixer aquests títols en els barems d’oposicions i borses de treball. És generalitzat el desconeixement dels nivells que s’hi imparteixen i les equivalències amb altres organismes. No s’ha molestat a promoure l’accés als nivells C1 i C2  tan demandats, , títols que donen pas a altres titulacions com ara la Capacitació Lingüística en Valencià i el Diploma de Mestre en Valencià,  ni tampoc  a  facilitar al col·lectiu docent que hi puga  accedir.

L’administració tampoc no ha informat els seus treballadors de la possibilitat d’aprendre la llengua en una EOI accedint al nivell que li correspon, no només mitjançant les proves de nivell, sinó també amb la possibilitat d’accedir-hi amb altres titulacions com els nivells elemental i mitjà de la JQCV.

Si de veres volem treballadors ben formats en valencià, des de la Conselleria s’haurien de promoure més els estudis en les EOI. Malgrat que hi haja unes altres vies per a obtindre títols (JQCV) i per a aprendre la llengua (universitats públiques) hi ha un percentatge molt alt de gent que necessita temps i una metodologia indicada per tal d'arribar a un nivell tan alt com és el C1 i el C2. Només l'EOI ofereix un itinerari així.

A les EOI es pot estudiar anglés, és clar, alemany, xinés, àrab, grec modern… això sí, el valencià, l’altra llengua oficial, es redueix a la mínima expressió. En els millors dels casos romandrà a les grans EOI d’una manera testimonial, anecdòtica.

Amb aquesta mesura, aquest Govern en funcions se’n va retallant en l’educació pública i, de passada, fotent una bona patada a la nostra llengua, tan maltractada ja per aquests.

Col·lectiu de professors de valencià d’ EOI

next