Paralitzem les retallades de valencià en EOI!

La sol·licitud creada en change.org amb l’objectiu de frenar les retallades en les Escoles Oficials d’idiomes està dirigida a la Conselleria d’Educació del nou govern del País Valencià
23 juny 2015 01:00h

L’última jugada de la Conselleria d’Educació

Editorial: Morir matant… la llengua (com sempre)

RedactaVeu / València

En la missiva s’afirma que “entenem que no s’hi valen aplicar criteris estrictament econòmics perquè a la llarga el migrat estalvi econòmic que persegueix la Conselleria d’Educació no compensa el gran dèficit de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats que està generant”.

La petició creada per Maria Àngels Soler, de Santa Pola, es fa després que la Conselleria d'Educació, amb la consellera Maria José Català al capdavant, “preveu una considerable retallada en els grups de valencià en les Escoles Oficials d'Idiomes mitjançant un escrit als equips directius”, retallades de grups que “es produeixen any rere any en quasi tots els idiomes, però de manera molt accentuada en valencià”, i a més, “ho fa d'una manera silenciosa però imparable que portarà pràcticament a l’extinció de la llengua pròpia en les EOI”.

Estan deixant sense docència l’alumnat”

En la petició creada en l’esmentada plataforma es defèn que el Govern entrant “ha de ser conscient que açò que pretén la consellera en funcions té diverses implicacions: la primera és que estan deixant sense docència l’alumnat que vol continuar els seus estudis de valencià en una EOI. En segon lloc, estan impedint que es matricule alumnat nou en els grups que volen eliminar. És a dir, estan negant el dret a la ciutadania a estudiar valencià en una EOI, cosa que va clarament en contra de la normativa vigent”.

En aquest sentit, s’indica que “no es pot entendre que l’Administració requerisca o puntue els coneixements de valencià per a accedir a un lloc de treball públic i no es facilite als ciutadans la possibilitat d’aprendre valencià en una EOI. I no es facilita en el moment en què es nega a reconèixer aquests títols en els barems d’oposicions i borses de treball”. Amb això, s’apunta, ”és generalitzat el desconeixement dels nivells que s’hi imparteixen i les equivalències amb altres organismes”.

Es més, en el mateix escrit es denuncia que l’Administració “ni tal sols no s’ha molestat a promoure l’accés als nivells C1 i C2 tan demandats, títols que donen pas a altres titulacions com ara la Capacitació Lingüística en Valencià i el Diploma de Mestre en Valencià, ni tampoc a facilitar al col·lectiu docent que hi puga accedir. Creiem que tot açò són aspectes que el Govern entrant haurà de millorar”.
 

Per tot això, els impulsors de la petició demanen que, “si de veres volem treballadors amb una bona competència lingüística efectiva -i no simplement que tinguen un títol-, des de la Conselleria s’haurien de promoure més els estudis en les EOI”.
 
I és que, segons es puntualitza en la sol·licitud, “malgrat que hi haja unes altres vies per a obtindre títols (JQCV) i per a aprendre la llengua (universitats públiques) hi ha un percentatge molt alt de gent que necessita temps i una metodologia indicada per tal d'arribar a un nivell tan alt com és el C1 i el C2. Només l'EOI ofereix un itinerari així”.
 
La missiva conclou denunciant que “a les EOI es pot estudiar anglès, és clar, alemany, xinès, àrab, grec modern… això sí, per aquest camí, el valencià, l’altra llengua oficial, es redueix a la mínima expressió i en els millors dels casos romandrà a les grans EOI d’una manera testimonial, anecdòtica”, cosa que, alerta “el nou Govern no hauria de consentir” ja que si ho fera, “seria còmplice dels constants atacs que ha patit la nostra llengua al llarg de quasi 30 anys”.
 
Per totes aquestes raons els impulsors de la petició confien que “els nous dirigents sabran tornar al valencià i a l’educació pública, en general, la dignitat que es mereixen i que els van arravassar”.

Podeu signar aquesta petició, que fins al moment compta amb mig centenar de signatures de suport, en aquest enllaç.


 
next