AVL encoratja els polítics a potenciar la llengua i recuperar els mitjans públics en valencià

L’Acadèmia ha aprovat una declaració institucional que remetrà a les Corts, al Consell i als Ajuntament del PV per a crear en els seus respectius àmbits les condicions adequades per a garantir la igualtat dels drets lingüístics i la promoció del valencià
3 juliol 2015 01:00h
RedactaVeu / València

Aquesta declaració institucional de l’AVL es resumeix en tres punts:

El primer es concreta en “la protecció, des del punt de vista legislatiu, de l’ús prioritari del valencià en l’ensenyança, perquè els programes plurilingües tinguen el valencià com a llengua bàsica i prioritària, amb una decidida voluntat de compensació a favor de la presència del valencià com a llengua vehicular”.

El segon punt posa l’accent en “la priorització de l’ús del valencià en totes les activitats oficials de les institucions valencianes i, especialment, en les Corts, en el Consell i en l’Administració local, de manera que se’n faça un ús exemplar en els àmbits escrits i orals formals, per a prestigiar el valencià davant del conjunt de la societat”.

El punt tercer reclama “el reconeixement i la garantia de fer efectiu el dret del poble valencià a uns mitjans públics en valencià, amb informació objectiva i plural, i amb una programació de qualitat, per tal de complir el que s’estableix en la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, i posar en funcionament al més prompte possible una emissió de ràdio i una cadena de televisió”.

Finalment, en la declaració institucional, l’AVL s’ofereix a les administracions públiques per a dinamitzar actuacions unitàries dirigides a potenciar l’estima pel valencià i a dignificar-lo amb la voluntat de fer de la nostra llengua el millor instrument de convivència.


next