EU adverteix que està preparant-se un 'megapelotàs' en CACSA

Blanco exigeix la paralització de la privatització de la Ciutat de les Arts i que el Consell reta comptes en Les Corts
27 març 2013 01:00h
RedactaVeu / València

La Ciutat de les Arts i les Ciències altra vegada en l’ull de la tempesta. Segons el diputat d’EUPV, Igancio Blanco "portem diversos mesos esperant la compareixença parlamentària del conseller d'economia perquè done explicacions sobre els seus plans de futur per a CACSA i reta comptes sobre el resultat de l'explotació privada de L’Umbracle i L’Oceanogràfic, però sembla que el Consell segueix endavant amb els seus plans amb la més absoluta opacitat", critica el diputat.

Per a Blanco, "a més de la necessitat de fer caixa, poden haver altres tipus d'interessos inconfessables perquè es licite l'adjudicació de l'explotació del complex fent prevaler criteris subjectius per davant de l'oferta econòmica", que segons la informació publicada només aconseguiria el 30% de la puntuació del barem.

"Hem vist en molts altres contractes, per exemple els d’Over Màrqueting, que tant els serveis jurídics com la intervenció assenyalen la conveniència que la valoració que s'atorga a les ofertes econòmiques en els concursos suposa almenys el 50% de la puntuació total", recorda el parlamentari d'Esquerra Unida, que en qualsevol cas reitera l'oposició frontal de la seua formació a la privatització de la gestió de CACSA.
 

Ignacio Blanco considera "especialment alarmant" que es prioritze la privatització de la gestió de continguts, que és precisament "la més substanciosa econòmicament i on més necessari és mantenir els controls propis d'una empresa pública per garantir l'estricte compliment de la legalitat en la contractació".

"Si sent CACSA una empresa pública ja s'han produït irregularitats, denunciades cada any en l'informe de la Sindicatura de Comptes, en el cas que s'encarregue a una empresa privada no hi haurà cap tipus de control", denuncia el diputat.

Per contra, la informació publicada apunta a la intenció del Consell de mantenir la gestió pública directa en "el manteniment dels edificis, precisament el més onerós per culpa del disseny de Calatrava i dels seus coneguts desperfectes. Segurament cap empresa privada vol fer-se càrrec de les despeses que comporta mantenir edificis caríssims però defectuosos", suposa Blanco.
 
Esquerra Unida té clara la seua aposta per la "gestió pública de tot el complex, això sí, amb criteris de sostenibilitat econòmica i rendibilitat social, la qual cosa passa per canviar per complet l'equip directiu que ha portat CACSA a l'actual situació", afirma Blanco.

"La privatització significa pèrdua de control per a la societat sobre una inversió pública multimilionària, i al mateix temps negoci segur per a l'empresa privada, que ja hem vist, en el cas de VALMOR, que no arrisca ni un euro. A més, la privatització és sempre un factor que afavoreix la corrupció", sentencia el diputat, qui recorda que l'actual concessionària de L’Oceanogràfic apareix implicada en el cas Gürtel com a pagadora d'un terç de la facturació d'Orange Market per un estand de Fitur.

next