Google finança un projecte d’Observació de la Terra de la Universitat de València

El projecte ‘Cloud detection in the Cloud’, de l’investigador Luis Gómez Chova (ETSE-LPI), ha sigut premiat amb el Google Earth Engine Awards, reconeixement que la multinacional nord-americana atorga cada any des del seu programa de col·laboració amb universitats i centres de recerca. El projecte destinarà 60.000 dòlars a desenvolupar un algorisme automàtic de detecció de núvols per a satèl·lits d’observació de la Terra. És la primera vegada que aquest guardó s’adjudica a un centre de l'Estat espanyol.
2 agost 2015 01:00h
Google Earth Engine.
RedactaVeu / València
 
El principal objectiu del projecte és desenvolupar un algorisme automàtic de detecció de núvols en imatges adquirides per satèl·lits d’observació de la Terra, dins del marc de la plataforma Google Earth Engine (GEE), un sistema de computació ‘online’ creat en 2010, amb suficient capacitat de càlcul com per a programar algorismes que accedeixen directament a bases de dades d’imatges procedents de les agències espacials, i processar tota la informació.
 
Els premis Google Earth Engine centren el seu objectiu en treballs de recerca lligats a la teledetecció i observació de la Terra sobre Google Maps i Google Earth, de manera que exploten les capacitats de processament massiu de dades de les instal·lacions de Google. El programa finança projectes de recerca associats a universitats i centres de recerca, i promou la contractació de joves investigadors.
 
 
La metodologia proposada per Gómez Chova, i reconeguda ara per Google, aprofita tant la informació continguda en el catàleg d’imatges de satèl·lit disponible en el GEE, com el coneixement previ sobre les propietats físiques dels núvols.

Detecció de núvols

“La idea és aprendre directament de les dades d’un sensor, determinant les característiques que millor distingeixen els núvols de la superfície imposant restriccions lògiques en el domini espectral, espacial i temporal”, comenta. “El potencial i l’immens volum de dades a processar quan tractem amb imatges d’alta resolució espectral, espacial i temporal justifica la implementació d’un servei de detecció de núvols operatiu, emprant els recursos de computats oferits pel GEE”, conclou.
 
 
En aquesta edició, Google ha reconegut nou propostes –un 10% de les aspirants procedents de tot arreu del món–, set nord-americanes i dues europees, aquestes últimes de la Universitat de València i l’holandesa Wageningen University. És la primera vegada que aquest premi, que viu la seua quarta edició, recau a Espanya.
 
 
Luis Gómez Chova és professor titular del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat de València i investigador al Laboratori de Processament d’Imatges (LPI), al Parc Científic de la mateixa institució. 
next