El Consell regula el treball assessor de docents en la Conselleria d'Educació

Mònica Oltra: “Es tracta d’una figura necessària, però de la qual fins ara s'havia fet ús i abús”
31 juliol 2015 01:00h
Mònica Oltra.
RedactaVeu / Europa Press / València 

Amb aquesta normativa, el Govern valencià pretén “posar de rellevància la importància que es concedeix a la funció d'assessorament docent del professorat en l'administració educativa en el procés d'adequació del sistema educatiu a la noves demandes d'aprenentatge”.

L'àmbit d'aplicació del decret s'estén al personal docent funcionari de carrera de cossos no universitaris que ocupen llocs de treball d'assessor o coordinador-assessor en la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport.

L'assessor tècnic-docent prestarà assessorament i suport tècnic en matèries específicament docents que no puguen ser impartides pel personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana, mentre que els coordinadors-assessors tècnic-docents dirigeixen, supervisen, coordinen i col·laboren amb els assessors.

El personal que ocupe aquests llocs continuarà en situació de servei actiu en el seu cos d'origen. Els llocs seran proveïts pel sistema de lliure designació, amb reserva de plaça si aquesta tinguera caràcter definitiu, i en la convocatòria es tindran en compte una sèrie de mèrits relacionats amb la formació, experiència i activitats científiques o de recerca. També podran exercir-se en comissió de serveis o en adscripció provisional, segons si el docent té destinació definitiva o no.

Modificació del decret del Consell Escolar Valencià

D'altra banda, el ple del Consell ha donat llum verda també a la modificació del decret del Consell Escolar Valencià obeint així una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) de 2013 -que “fins ara no s'havia complit”, ha apuntat Oltra- que estimava parcialment un recurs d’STEPV sobre la composició de la comissió permanent i varia el nombre de representants dels diferents sectors.

També en matèria educativa, el Consell ha nomenat director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) al catedràtic de la Universitat d'Alacant en l'àrea de Coneixement de Geografia Humana, Salvador Palazón Ferrando. Ha ocupat diversos càrrecs en aquesta Universitat i des de l'any 2012 ha sigut sotssecretari general.

Per la seua banda, el nou director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics valencià (ISEACV) és Josep Manuel García Company. Director del Conservatori Professional de Música d'Ontinyent des de 2005, el seu interès d'estudi ha sigut la integració multicultural i interdisciplinària de l'àmbit educatiu i de la formació artística. També ha aprofundit en la internacionalització dels ensenyaments musicals i el seu desenvolupament dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Finalment, s'ha nomenat al conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Deport president de l'empresa pública Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), dedicada a construir nous centres educatius valencians, a més d'adequar, ampliar i millorar els ja existents.

El secretari autonòmic d'Educació i Recerca, Miquel Soler; el sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, Josep Joan Vidal; el director general de Política Educativa, Jaume Fullana; i el director general de Centres i de Personal Docent, Joaquim Carrión són els nous membres del Consell d'Administració.
next