Marzà: 'La Conselleria ha passat de ser un búnquer a ser la casa de portes obertes'

Després de 30 dies, s’adopten mesures per pal·liar els efectes de la LOMCE, un Pla estratègic cultural i es potencia l’esport de base
1 agost 2015 01:00h
RedactaVeu / València
 
El primer que calia fer, només entrar dins de la casa on s’engloben assumptes tan capitals com l’Educació i Investigació, la Cultura i l’Esport, era canviar la relació amb els seus usuaris, en aquest sentit el conseller Vicent Marzà ha descrit el que era i el que serà eixe gran edifici i com funcionarà després de 30 dies al capdavant “hem canviat un xip imposat des de fa 20 anys. La conselleria ha passat de ser un búnquer tancat a ser la casa de portes obertes on s'escolta tothom i s'actua en conseqüència”, ha declarat el conseller.
 
Els tres punts bàsics que s’han establert de moment afecten l’educació on s'han adoptat mesures per minimitzar els efectes negatius de la LOMCE al sistema educatiu valencià i s'han obert els processos per a recuperar l'ensenyament públic i la qualitat educativa. Pel que fa a cultura s'ha iniciat l'elaboració d'un Pla estratègic cultural per vertebrar i potenciar el sector i en Esport s'està elaborant una radiografia de les entitats i federacions esportives valencianes per  potenciar  l'esport de base.
 
L'equip de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha avaluat durant 30 dies l'herència d'una gestió errònia i ha engegat canvis necessaris que la societat valenciana exigia en aquests àmbits. “En educació i investigació la gestió es basa en criteris pedagògics. En cultura i esport treballem per la reconstrucció de sectors que repercutisquen en serveis pròxims per a la ciutadania. En tot apliquem el rigor i substituïm el silenci i l'opacitat per la transparència i per fer front als problemes heretats. Sabem que les decisions no són fàcils, però el clientelisme és ja un terme del passat”, ha explicat el conseller Marzà.
 
Tot seguit la Conselleria ha desglossat amb detalls els camps de les seues competències al llarg d’aquest 30 dies de comandament. En Educació s’ha fet èmfasi en l’aplicació de la LOMCE al País Valencià i les necessitats d’urgència social com els menjadors escolars, el transport, les beques i les unitats eliminades per l’anterior govern popular. En Cultura es vol construir una vertadera indústria cultural valenciana i, és per això que, s’ha començat l'elaboració d'un Pla estratègic cultural, acompanyat també per un nou Model de bones pràctiques pel que fa a gestió. Mentre que pel que fa a Esport, l'esport de base i la cohesió social al món de l'esport són les directrius que s’estan seguint per treballar en aquest àmbit des de la Conselleria.


Reunió de la Conselleria d'Educació amb diversos agents educatius.
 
Educació i investigació
 
La proximitat de l'inici de curs ha determinat concentrar moltes de les actuacions en matèria educativa. S'han emprés mesures d'emergència per  minimitzar els efectes negatius de la LOMCE per al curs 2015-2016 que afavorisquen la qualitat educativa com la modificació del calendari escolar, la recuperació de les classes de 60 minuts o l'ampliació de les hores de les assignatures troncals a Batxillerat.
 
En l'elaboració de les propostes de modificació han participat tots els agents de la comunitat educativa i s'ha escoltat els representants de les mares i els pares, els sindicats de l'ensenyament, els representants de la xarxa de centres concertats i els equips directius dels centres de tot el territori valencià.
 
Les propostes de modificació dels decrets de desenvolupament de la LOMCE han estat consensuades amb el “Consell Escolar del País Valencià”, que per unanimitat ha dictaminat un informe favorable per dur endavant les mesures de modificació.
 
S'han reobert més de 17 unitats públiques d'Infantil i Primària per al pròxim curs com a mesura d'urgència educativa i s'ha adoptat el compromís de fer una planificació lògica i amb criteris pedagògic de cara a l'arranjament escolar per al curs 2015-2016. Pel que fa a la Formació Professional i Cicles formatius el resultat ha estat la creació d'un total de 149 unitats i grups en la xarxa pública. 
 
S'ha aplicat la lògica en qüestions com el transport escolar i els menjadors escolars. S'assignaran beques de transport escolar seguint la pauta dels 3 quilòmetres, però no en línia recta. Els menjadors escolars, per primera vegada, s'obriran el 10 de setembre.
 
S'està treballant en una millor coordinació amb les administracions estatals i europees per a l'assignació de beques d'investigació i s'han emprés els primers contactes amb les universitats públiques valencianes per resoldre les principals qüestions en matèria de finançament i qualitat educativa universitària.
 

Visita del conseller Marzà a la Dama d'Elx.
 
Cultura
 
L'apartat cultural s'ha centrat en el diàleg amb els diferents sectors implicats per construir una vertadera indústria cultural valenciana. Ha començat l'elaboració d'un Pla estratègic cultural conjuntament amb les entitats i sectors implicats. L'objectiu és tindre'l enllestit a principis de 2016.
 
En paral·lel s'està elaborant un Model de bones pràctiques de la gestió cultural pública per aplicar a les diferents entitats culturals que depenen de l'Administració cultural autonòmica.
 
Un dels punts d'actuació prioritaris per a Cultura ha estat iniciar gestions per a incidir en la internacionalització, la innovació i la  transversalitat entre les administracions locals, autonòmiques, estatals i europees com a elements estratègics de la nova política cultural valenciana.
 
Esport
 
Al camp esportiu s'està analitzant l'herència de 'grans esdeveniments' de la gestió anterior per avaluar i reorganitzar la política esportiva i reconduir els recursos per garantir un bon servei de proximitat que afavorisca de forma àmplia i extensiva la ciutadania valenciana. L'esport de base i la cohesió social al món de l'esport són les directrius que han regit els 30 primers dies d'actuació en aquesta matèria.


 
next