Ribó normalitzarà el valencià després de 24 anys de castellanització del PP

L'Ajuntament de València crearà un Gabinet de Normalització Lingüística per a dinamitzar l'ús del valencià
10 setembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

L'Ajuntament de València crearà “de forma imminent" un Gabinet de Normalització Lingüística per, entre altres aspectes, dinamitzar l'ús del valencià i garantir l’acompliment del reglament municipal en qüestions com la senyalització dels carrers, els topònims o altres indicacions, que han de fer-se en valencià.

Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor delegat de l'àrea de Govern Interior de l'Ajuntament, Sergi Campillo, en una roda de premsa en la qual ha destacat que la creació d'aquest gabinet “obeeix al compliment de la normativa vigent”.

Sobre aquest tema, ha recordat que fa dues dècades, el consistori va aprovar per unanimitat el ‘Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià en el municipi de València’, i ara el govern municipal "fa realitat un dels seus supòsits, la creació d'aquest gabinet, previst en l'article 11 de la norma”.

Aquest nou servei, ha explicat Campillo, “serà un suport tècnic que assumirà les funcions de proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana i, especialment, en l'àmbit intern de l'Administració municipal, durà a terme anàlisi i seguiments sociolingüístics, realitzarà un servei públic intern d'assessorament lingüístic, exercirà la direcció dels cursos municipals de valencià i dinamitzarà l'ús de la llengua pròpia”.

Així mateix, “farà les funcions d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requerisquen, així com fomentarà l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives”.

La primera tasca que s'encarregarà al gabinet serà un estudi de la situació actual de l'ús del valencià en l'Ajuntament. Recordava Campillo que "cal tenir en compte que el Reglament aprovat unànimement assenyala que tot el personal de l'Ajuntament procurarà usar preferentment el valencià en les seues comunicacions orals de treball amb qualsevol funcionari o empleat públic, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris".

I respecte a l'àmbit escrit, tots els acords que adopte l'Ajuntament de València es redactaran preferentment en valencià, així com les actes de les sessions de Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament, les convocatòries, ordres del dia, actes i altres escrits.

El nou gabinet arrancarà la seua tasca amb un cap de Servei, que ja prestava els seus serveis com a responsable de la Secció de Traductors, els dos nous tècnics i una persona d'administració que també estava ja en la secció.

Campillo ha explicat que “l'aplicació d'aquests pressupostos es realitzarà de la manera més tranquil·la, positiva i col·laborativa possible, tenint en compte els sindicats, com a representants dels empleats públics i implantant les previsions del reglament des del diàleg, progressivament i de forma no traumàtica", ha destacat.

El regidor ha recordat el dret que té tota la ciutadania a comunicar-se en qualsevol de les dues llengües oficials en igualtat de condicions, per la qual cosa ha explicat la creació d'aquest nou servei municipal com "una eina per a la igualtat en la relació de la ciutadania amb l'Administració".

L'edil ha lamentat el "nul interès de l'anterior equip de Govern per aplicar el Reglament que, després de la seua aprovació plenària en 1996, no va ser publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província) fins a l'any 2005, quasi 10 anys després". "I a més, sense que després hi haja hagut mai voluntat política d'aplicar-lo", ha assenyalat Campillo, que ha destacat que “una ciutat com València, capital de la comunitat autònoma, i amb una població de quasi 880.000 habitants, comptava solament amb un traductor per a tot l'Ajuntament".


 
next