El 96% dels títols universitaris del País Valencià superen l’avaluació i renoven l’acreditació

L’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva indica que la xifra de títols oficials que han superat l’avaluació “posa de manifest el desenvolupament satisfactori dels ensenyaments oficials”
20 setembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) ha finalitzat el procés d'avaluació dels títols oficials impartits en el sistema universitari valencià que van sol·licitar la renovació de la seua acreditació en la convocatòria de 2015. Dels 137 títols avaluats, quasi la totalitat, el 96% ha obtingut la renovació de la seua acreditació, la qual cosa “posa de manifest el desenvolupament satisfactori dels ensenyaments oficials al País Valencià”. 

El programa per a la Renovació de l'Acreditació (ReAcredita) té per objecte comprovar que els resultats del títol són adequats d'acord amb una sèrie de criteris de qualitat que permeten garantir l'adequada continuïtat de la impartició d'aquest. 

En aquesta convocatòria s'han sotmès a una avaluació externa un total de 137 títols el termini d'acreditació dels quals vencia durant 2015. Dels títols avaluats, un 96% ha obtingut la renovació de l'acreditació, encara que un 13% d'aquests ha de millorar aspectes de manera obligatòria i haurà de sotmetre's a una avaluació de seguiment abans de la següent renovació de l'acreditació. Finalment, només un 4% dels títols no han superat l'avaluació. 

Les titulacions avaluades han sigut majoritàriament màsters i han destacat per l'alt nivell del personal acadèmic i de suport, així com pels recursos materials i serveis posats a disposició del desenvolupament del títol. 

Les avaluacions d'aquesta convocatòria s'han desenvolupat en dos terminis. En el primer, es van sotmetre al programa 81 titulacions, les acreditacions de les quals vencien durant el primer semestre de 2015, i en el segon, es van avaluar 56 títols, les acreditacions dels quals expiraven durant el segon semestre.

Les avaluacions les han realitzades 39 Comitès d'Avaluació Externa, compostos per acadèmics i estudiants formats prèviament per l'AVAP.
 
Aquests experts es van desplaçar fins als centres universitaris, es van reunir amb els diferents col·lectius involucrats i en una audiència pública van fer partícip qualsevol interessat a aportar la seua visió sobre el títol a fi d'assegurar la màxima objectivitat.next