Educació convoca la Mesa Sectorial per debatre el projecte d'aules de 2 anys

“Les actuacions que es puguen fer a partir dels 2 anys són determinants per aconseguir l'èxit escolar”, ha afirmat el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler
16 setembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

El secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miquel Soler ha fet èmfasi en què el programa d'aules de 2 anys "s'estableix per motius pedagògics que estan àmpliament contrastats per estudis i experiències. No és un tema de qui cuida el xiquet, no cap tampoc el concepte de guarderia, sinó que encara que el pare i la mare estiguen a l'atur seria interessant que a partir dels dos anys pogueren anar ja a una escola pública, de qualitat, amb una atenció que permeta millorar la seua socialització, el procés d'aprenentatge de les primeres edats".

Soler ha aprofundit en el tema explicant que "Açò no significa que competim amb les escoles infantils municipals, sinó que volem fer una oferta complementària en el conjunt del territori, i per això ho analitzarem municipi a municipi de comú acord amb les administracions locals. Aquest programa experimental es limita a 33 unitats en centres públics d'Infantils i Primària que els hem seleccionat en funció que tingueren els requisits necessaris i amb l'avaluació d'aquest programa experimental després ja analitzarem en conveni amb els ajuntaments l'extensió progressiva en els propers anys".
 
S'ha proposat que s'obrirà un assistent telemàtic per tal de recollir les sol·licituds d'ingrés al Programa Experimental d'Aules de 2 anys. L'aplicació web, que estarà operativa del dia 21 al 28 de setembre, permetrà la inscripció de les famílies des de casa o mitjançant el personal habilitat per a aquesta tasca als ajuntaments que s'han acollit a la iniciativa. A més, les famílies hauran de presentar els documents que acrediten les situacions que presenten a les sol·licituds per tal de poder realitzar la baremació.
 
Tot seguit, els centres adherits al projecte experimental podran inserir les dades generades al gestor telemàtic per tal de començar la baremació de sol·licituds. També cap la possibilitat de presentar les sol·licituds en paper, les dades de les quals hauran de ser introduïdes manualment pels centres. 
 
El procés de resolució de l'admissió començarà el dia 29, quan es comprovarà que no hi haja duplicitats, tot seguit el Consell Escolar del centre baremarà les sol·licituds fins al 30 de setembre i seguidament es publicarà una llista provisional d'admesos el dia 1 d'octubre al taulell de cada centre. Les famílies podran al·legar els dies 1 i 2 d'octubre i el dia 5 es publicarà la llista definitiva.
 
Per tal de formalitzar la matrícula, cal portar el llibre de família o una certificació d'inscripció al Registre Civil i un document sanitari que es facilitarà al centre educatiu i que el facultatiu mèdic a càrrec del xiquet o xiqueta haurà d'emplenar.
 
Els xiquets admesos començaran el curs el dia 13 d'octubre i finalitzaran d'acord amb allò que assenyala el calendari escolar 2015-16 per als alumnes d'infantil.
 
next