Europa pren mesures per ajudar els 12 milions de desocupats de llarga durada a trobar feina

A Europa hi ha més de 12 milions de treballadors que fa més d’un any que estan aturats
27 setembre 2015 01:00h
Comissió Europea / ACPG / ECA

Malgrat els senyals de recuperació econòmica i la millora del mercat laboral a Europa, el cert és que entre el 2007 i el 2014 el nombre d’aturats s’ha duplicat i això representa gairebé la meitat del nombre total de desocupats.

Recentment, s’ha engegat el Pla d’Inversions per a Europa per crear milions de nous llocs de treball, però encara que se’n creïn, de llocs de treball, als desocupats de llarga durada els hi és molt difícil reincorporar-se al mercat laboral. Per tant, la proposta de recomanació del Consell que presentada aquest passat dimecres proposa que a tots els sol•licitants de feina que hagin estat aturats més de dotze mesos se’ls hi faci una avaluació individual i se’ls hi proposi signar un acord de reincorporació laboral amb un pla concret i personalitzat perquè puguin trobar feina abans no arribin als divuit mesos d’atur.

«La desocupació de llarga durada és un dels problemes més greus que ens ha deixat la crisi econòmica. Afecta més de 12 milions de persones a Europa i exposa una part cada vegada més gran de la nostra població al risc de caure en la pobresa i en l’exclusió social. Hem d’actuar de valent perquè aquesta gent pugui tornar a treballar. No podem conformar-nos amb una recuperació econòmica que deixa tants europeus tirats a la cuneta. Confio que la proposta que avui presentem servirà perquè aquests aturats disposin de tot el suport dels Estats membres, dels interlocutors socials i dels empresaris», ha declarat la comissària d’Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen.
 

La proposta presentada se centra en els serveis de què disposen els desocupats de llarga durada per reincorporar-se al mercat laboral i aposta per establir mesures concretes per millorar-los. Bàsicament, aplega les bones pràctiques que els Estats membres han comunicat a la Comissió Europea. Concretament, proposen tres actuacions clau:
En primer lloc, fomentar el registre dels desocupats de llarga durada en un servei d’ocupació.

En segon terme, proposar als desocupats de llarga durada que s’hi hagin registrat de fer-los una avaluació personalitzada per identificar les seves necessitats i el seu potencial abans no compleixin divuit mesos a l’atur.

En tercer lloc, oferir-los de signar un acord de reincorporació laboral abans no compleixin divuit mesos a l’atur.

L’acord de reincorporació laboral hauria d’incloure un pla personalitzat perquè els desocupats de llarga durada poguessin trobar feina. En funció dels serveis disponibles a cada Estat membre, aquest pla podria incloure els següents elements: tutories, assessorament per trobar feina, formacions complementàries, ajuts a l’habitatge, al transport, a l’atenció sanitària, a l’atenció infantil o a la readaptació. Caldria prestar aquests serveis en un sol punt d’atenció per garantir-ne la continuïtat i la coherència dels ajuts. També caldria deixar ben clars els drets i responsabilitats tant dels aturats, com de les entitats que prestin l’ajuda.

La proposta també demana la participació activa dels empresaris mitjançant acords de col•laboració amb les administracions públiques, millorant la gamma de serveis que pot rebre aquest sector i oferint-los incentius econòmics.

Els Estats membres poden dur a terme totes aquestes recomanacions amb el suport del Fons Social Europeu.

Ara la proposta de la Comissió serà presentada al Consell perquè sigui debatuda i aprovada. Totes aquestes mesures es podran posar en pràctica de seguida que hagin estat aprovades pels Estats membres.
 

Rerefons

Actualment, els desocupats de llarga durada representen el 5 % de la població activa. La proporció de desocupats de llarga durada entre la població activa varia força d’un Estat membre a l’altre i va des de l’1,5 % d’Àustria al 19,5 % de Grècia.

Com més temps passin els aturats fora del mercat laboral, més difícil els hi serà tornar a trobar feina. Dels 12 milions de desocupats de llarga durada que hi ha a la UE, més d’un 60 % ja s’ha passat més de dos anys consecutius sense feina. Cada any un de cada cinc deixa de buscar feina i roman inactiu. Això implica per als aturats i les seves famílies un risc greu de caure en la pobresa i en l’exclusió social.
 

Tot i que representen la meitat de tots els desocupats, només el 20 % dels programes d’ocupació van destinats als aturats de llarga durada i, a més, hi ha molts Estats membres on no tenen accés a cap servei personalitzat. D’altra banda, els programes que s’adrecen als aturats de llarga durada no impliquen prou els empresaris. Només un de cada tres Estats membres fa que s’hagin de coordinar els serveis d’ocupació amb els serveis socials.

Ara bé, a nivell europeu ja s’estan aplicant un seguit de mesures: Es fan recomanacions en el marc del Semestre Europeu, que és l’exercici anual de coordinació de la política econòmica. Per ajudar els aturats de llarga durada durant el període 2014-2020, es pot fer servir fins al 10 % del Fons Social Europeu. La xarxa europea de serveis públics d’ocupació ja està intercanviant bones pràctiques. Les recomanacions presentades ja inclouen i proposen de millorar aquesta mena d’activitats.


 

next