Regal de Nadal per als veïns de Cortes: la comunicació per carretera

La Diputació comença a estabilitzar part del vessant de la muntanya que va patir la solsida per a evitar retards en l’obertura de l’única via de comunicació amb el poble
24 setembre 2015 01:00h
RedactaVeu / Cortes de Pallars

L’actuació s’executarà paraŀlelament als treballs que està desenvolupant la companyia elèctrica amb la finalitat que l’obertura del principal accés a la població no patisca cap retard, segons ha anunciat aquest el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, després de reunir-se amb l’alcalde de Cortes de Pallarss, Fernando Navarro, a fi de tractar sobre aquesta actuació, que els dos consideren “urgent i necessària”.

Es compleix així amb el compromís adquirit pel president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, qui, quan visità la zona a l’agost, ja anuncià que les obres de rehabilitació integral de la carretera es farien “com més prompte millor i sense esperar ningú”, perquè l’objectiu en què s’ha treballat aquest mes i mig per part de la Diputació ha sigut “retornar la normalitat a aquests veïns al més prompte possible”.

Els treballs consistiran en la col·locació de malles de contenció i es reforçaran els badalls de la muntanya per a evitar solsides. El pressupost és d’1,8 milions.

La Diputació de València supervisa la reposició de les plataformes en la CV-428 i el camí que dóna accés al llogaret d’Otonel mitjançant la construcció de murs d’escullera formigonada, que exerceixen com a contenció del terraplè per a assolir la cota de l’esplanada de les plataformes anteriors.

A continuació, la Diputació coŀlocarà el ferm en la CV-428 i en la carretera: “El projecte abasta des del túnel fins a l’entrada al municipi de Cortes de Pallar”, ha informat el diputat, alhora que ha assegurat que “també s’adequarà aquest túnel, ja que presenta badalls”.

Igualment, els últims 700 m del tram de carretera que condueix al municipi es reasfaltarà i es coŀlocaran voreres a per atorgar-li accés per als vianants mitjançant un conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.

Termini de l’obra

El principal objectiu és retornar al municipi dins del termini i en la forma adequada les comunicacions que perderen el 7 d’abril. En aquest sentit, el diputat ha assenyalat que “la prioritat és que aquestes obres d’emergència s’executen com més prompte millor. Si els terminis es compleixen, la carretera estarà oberta al trànsit abans que acabe l’any amb totes les garanties de seguretat i qualitat”, ha declarat.
 

Técnics de la Diputació en Cortes

Per la seua banda, l’alcalde, Fernando Navarro, ha informat que “el despreniment es va endur el jaç de les dos vies, i ara el projecte està en fase de rastrejar la zona sòlida per a iniciar l’elevació dels murs de contenció que donaran base a les dos vies”.

Pel que fa a les obres de subjecció de la part del vessant que no es va desprendre, el primer edil ha afirmat que el consistori va soŀlicitar aquesta actuació perquè, al seu parer, es tracta d’un projecte molt important perquè, si les circumstàncies climàtiques es repeteixen, la solsida pot tornar a ocórrer”.
Per això, “els treballs de reconstrucció de la carretera i d’estabilització del talús que no es desprengué es desenvoluparan alhora perquè estiguen finalitzats abans que acabe l’any”. 
 
next