Actualitzacions de Facebook

La nova tanda que llançarà la companyia de Zurckeberg demostra la importància que per a ella tenen la telefonia d’última generació i la cultura audiovisual a Internet
18 octubre 2015 01:00h

Tecnonews / ACPG / ECA
 
La nova tanda d'actualitzacions que llançarà Facebook de forma esglaonada a tot el món, mostren dues idees. La primera d'elles és la importància que té per a la xarxa social del món de la telefonia d'última generació. Gran part dels beneficis de la signatura (10.000 milions de dòlars anuals) s'aconsegueixen a través d'aquesta plataforma i és per això que la companyia de Zuckerberg ha decidit dur a terme importants actualitzacions en aquest format.

La segona de les idees que podem extreure de la informació, té relació amb el tipus d'actualitzacions que ha presentat Facebook d'entre les quals destaca la possibilitat de posar vídeos com a imatge de perfil. Aquests vídeos que seran semblants a un Vaig venir són la prova fefaent del punt àlgid de la cultura audiovisual a internet. Tenim molt a expressar i molts formats en els quals fer-ho. De moment són les imatges (ara en moviment), qui sap si en un futur entraran en joc nous sentits en el món online.
 

A més d'aquesta actualització, Facebook ha introduït altres millores que afecten els perfils dels usuaris de la xarxa social. A partir d'ara serà més senzill controlar elements com la configuració de seguretat i pot restringir molt més quina informació volen mostrar els internautes als seus contactes.


next