El 2080 un de cada huit habitants de la UE tindrà 80 anys o més

La gent gran està menys exposada al risc de pobresa o exclusió social
18 octubre 2015 01:00h
Comissió Europea / ACPG / ECA

Arran d’aquest canvi demogràfic, la UE té al davant un repte molt important com és haver de fer front a la situació econòmica i a la inclusió social d’aquest grup de persones d’edat avançada. El Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra cada 1 d’octubre, Eurostat, l’Oficina Estadística de la Unió Europea, publica els indicadors demogràfics sobre la gent gran que viu a la UE.

De moment, aquest comunicat de premsa ja inclou algunes estadístiques sobre el risc de caure en la pobresa i l’exclusió social de les persones de 65 anys o més i sobre l’ús que fa d’Internet aquest grup d’edat. Aquestes són només algunes de les estadístiques relacionades amb l’edat de la gent que estan penjades al web d’Eurostat.

El percentatge de gent de 80 anys o més es duplicarà a tots els Estats membres

El 2014 el 18,5 % dels habitants de la UE tenia 65 anys o més, incloent-hi el 5,1 % de gent que ja havia fet els 80 anys o que en tenia més. Els Estats membres que tenien un percentatge més gran de gent que ja havia fet els 80 anys o que en tenia més són Itàlia (6,4 %), Grècia (6,0 %), Espanya i França (5,7 % cadascuna); en canvi, els percentatges més baixos es registraven a Irlanda i Eslovàquia, amb un 3 % de gent que ja havia fet els 80 anys o que en tenia més, i Xipre (3,1 %).

El percentatge de població europea que ha fet els 80 anys o que en té més ha augmentat força en els últims quinze anys i ha passat del 3,5 % del 2001 al 5,1 % del 2014. Segons les previsions demogràfiques, la població de la UE continuarà envellint i de cara al 2080 gairebé un de cada vuit habitants haurà fet 80 anys o més, és a dir, el 12,3 % de la població. Segons les previsions, Eslovàquia, que actualment és l’Estat membre amb la taxa més baixa, serà qui tingui un percentatge més alt de persones de 80 anys o més (16,3 %), seguit de Portugal (15,8 %), Alemanya (15,1 %) i Polònia (14,9 %); per contra, els que registraran un percentatge més baix seran Irlanda (7,4 %), Lituània (8,9 %) i Letònia (9,5 %).

Esperança de vida als 65 anys

El 2013 l’esperança de vida de les dones de 65 anys oscil·lava entre menys de 18 anys a Bulgària i més de 23 a França i Espanya, i en el cas dels homes entre menys de 14 anys a Letònia i més de 19 a França, Espanya i Luxemburg.
 
 
Les diferències més importants entre l’esperança de vida dels homes i dones de 65 anys es registrava a Estònia i Lituània (5,1 anys) i Letònia (4,7 anys) i les menys importants al Regne Unit (2,3 anys), Suècia (2,5 anys), Dinamarca i Irlanda (2,7). A nivell de la UE l’esperança de vida de la gent de 65 anys se situava el 2013 en els 21,3 anys en el cas de les dones i els 17,9 anys en el dels homes (una diferència de 3,4 anys).

El 2013 el 18,2 % dels habitants de la UE majors de 65 anys corrien el risc de caure en la pobresa o l’exclusió social. Aquest risc és, de mitjana, més baix que en el cas dels menors de 65 anys, el 25,9 % dels quals sí que corren el risc de caure en la pobresa o l’exclusió social. Aquesta evolució es pot observar a vint Estats membres, especialment a Irlanda (on el risc de caure en la pobresa o l’exclusió social afecta el 13,3 % de la població major de 65 anys davant del 31,8 % dels menors de 65, és a dir, una diferència de 18,5 punts percentuals), Hongria (diferència de 17,3 punts), Grècia (diferència de 15,8 punts) o Espanya (diferència de 15,5). Tot i així, a vuit Estats membres les persones de 65 anys o més tenien més probabilitats de caure en la pobresa o l’exclusió social que les persones menors de 65, és a saber, Bulgària, Estònia, Eslovènia i Croàcia.

Més probabilitats de caure en la pobresa que de patir greus carències materials

El 2013 els habitants de la UE de 65 anys o més tenien més probabilitats de caure en la pobresa econòmica (13,8 %) que de patir privacions materials greus (6,9 %); aquest és el cas de la gran majoria d’Estats membres i, especialment, d’Estònia, Bèlgica, Suècia i Finlàndia.

El percentatge de població major de 65 anys que corre el risc de caure en la pobresa econòmica és molt inferior al percentatge dels menors de 65 anys, especialment a Hongria (un 4,4 % davant d’un 16,1 %, és a dir, una diferència d’11,7 punts percentuals), Luxemburg (11,1 punts) i Grècia (10 punts). Els Estats membres on la taxa de carències materials greus de les persones majors de 65 anys és molt més baixa que la de les persones menors dels 65 són Hongria (12,0 punts percentuals de diferència), Grècia (8,3 punts), Xipre (8.2 punts), Regne Unit (7,5 punts) i Irlanda (7.2 punts).

Més internautes sèniors en els Estats membres més septentrionals

El 2014 menys de la meitat (42 %) de la població de la UE entre els 65 i els 74 anys van fer servir Internet. Aquesta mitjana amaga diferències notables entre els Estats membres.  Més de dos terços de les persones entre els 65 i els 74 anys fan servir Internet a Dinamarca (84 %), Luxemburg (81 %), Suècia (78 %), elsPaïsos Baixos (76 %), el Regne Unit (70 %) i Finlàndia (68 %), però aquest percentatge cau per sota del 20 % en el cas de Romania i Bulgària (10 %), Grècia(14 %), Xipre (16 %) i Croàcia (17 %).next