Acció Cultural es felicita perquè s’inicie la recuperació de la RTVV

"Aquest ha de ser el primer pas per a recuperar també TV3 i Catalunya Ràdio". Una representació d’ACPV assistirà demà a la sessió de les Corts.
29 octubre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

Hui dijous 29 d’octubre el ple de les Corts Valencianes prendrà en consideració la Proposició de Llei per a la recuperació del servei públic de ràdio i televisió valencianes, presentada pels grups parlamentaris de Podem, Compromís i PSPV-PSOE.

Acció Cultural valora positivament la Proposició, ja que “parteix de les mateixes premisses amb què l’entitat aborda el problema”. Així, Acció cultural recorda aquestes, per exemple tal com explicita en l’apartat d’Antecedents, constata “l’anomalia democràtica que suposa per a la ciutadania valenciana ser l’únic territori europeu amb llengua pròpia i sense una radiotelevisió pública”. Destaca el fet que “la societat valenciana [...] va ser capaç d’articular davant les Corts una Iniciativa Legislativa Popular”, afegeix Acció Cultual “amb l’objectiu de donar solució a aquella anomalia provocada per la decisió unilateral de l’anterior Govern del PP de, contra l’opinió de la majoria dels valencians, de tancar RTVV. Una ILP, impulsada entre d’altres per ACPV, que va ser un èxit, ja que gairebé va duplicar el nombre mínim de signatures exigida”.

La proposició també vol “denunciar que els mateixos responsables del tancament de RTVV van utilitzar la seua majoria absoluta per a, enlloc d’escoltar la iniciativa ciutadana, desvirtuar-la fins a fer-la irrecognoscible”.

Des d’aquestes premisses, la conclusió a què arriba Acció Cultural és que “cal solucionar l’anomalia democràtica provocada pel Govern del PP en la línea apuntada per la ILP ciutadana, i en aquest sentit la Proposició és un pas positiu, perquè preveu el restabliment de la prestació dels serveis de ràdio i televisió”.

Acció Cultural espera que aquest primer pas en la direcció correcta es complete en un doble sentit. En primer lloc, “que el termini inicialment previst d’un any per a l’aprovació per part de les Corts de la llei reguladora del nou servei de ràdio i televisió siga finalment de sis mesos, tal com preveu l’esmena presentada en aquest sentit, i per tant s’accelere el procés, tal com la societat demanda”. I en segon lloc, “que la recuperació del servei de ràdio i televisió valencianes contemple alhora la reciprocitat del seu senyal amb la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals, de manera que la reciprocitat siga efectiva en el mateix termini de sis mesos. Posar fi a la censura de TV3 i Catalunya Ràdio és també una demanda ciutadana, a més d’un acte de justícia, de respecte a la pluralitat informativa i de suport a l’accés de la nostra llengua als mitjans de comunicació àudiovisuals de masses, i per tant hauria de ser també una prioritat del nou govern valencià”. 
next