El 58% de la ramaderia ecològica del País Valencià es troba a Morella i comarca

La Unió aposta per potenciar l'homologació d'escorxadors per a aquest tipus de producció
8 desembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València
 
En l'actualitat únicament existeixen 24 explotacions ramaderes ecològiques al País Valencià: 4 d’avicultors, 5 de productors de caprí-oví, 1 d'equí i 14 explotacions de boví. Per tant, seria important disposar d'una xarxa d'escorxadors ecològics que servisquen per a potenciar la conversió de més ramaders convencionals en sistemes de producció ecològica davant el continuat increment de demanda de carn certificada com a ecològica per part dels consumidors.
 
Aquesta xarxa ecològica d'escorxadors evitaria desplaçaments llargs per a sacrificar els animals amb els beneficis que això suposaria per a la carn en eliminar l'estrès animal en el transport, potenciant el consum de carn ecològica de proximitat.
 
Precisament un dels principals problemes per a impulsar la ramaderia ecològica és la falta d'escorxadors ecològics homologats, ja que fins ara únicament funcionava el de Cox per a aus, fa unes setmanes va entrar en funcionament el de Mercavalència i es preveu reconvertir ara el de Morella en ecològic.
 
En aquest sentit, cal assenyalar que el 58,33% de la producció ramadera ecològica del País Valencià se situa a Morella i en la comarca dels Ports, xifra que puja fins al 78,57% per al cas de les explotacions ecològiques de boví de carn, les més nombroses en ramaderia ecològica. La ramaderia extensiva de boví existent en la comarca dels Ports podria ser fàcilment convertible en ecològica si es donen ajudes i es potencien els escorxadors de proximitat.
 

Encara amb xifres inferiors a les d'altres comunitats autònomes es detecta un creixent interès dels ramaders per produir de forma ecològica i el sector de la restauració també demanda cada vegada més aquest tipus de carn.
 

 
next