Demanen a Educació l’obertura al públic del Convent de la Trinitat

L’opinador de La Veu Vicent Àlvarez ha presentat una petició davant la Conselleria d’Educació per tal que es practiquen les oportunes actuacions per exigir a l’autoritat eclesiàstica que possibilite el dret de visita a aquesta joia arquitectònica.
4 desembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

Una més de l’Església. “Com que ningú diu quelcom sobre el tema i, dissortadament, el Convent de la Trinitat continua tancat a cal i canto, privant-nos de la seua visita a valencians i valencianes, quan al seu moment va estar finançat per la ciutadania d’aleshores”, l’opinador de La Veu del País Valencià Vicent Àlvarez, ha presentat al registre d’entrada una petició en la qual demana l’obertura al públic del Convent de la Trinitat.
 
En l’escrit presentat aquest passat dia 4 de desembre, Àlvarez assenyala que confia que les noves autoritats “tinguen l’iniciativa oportuna” i que amb un conveni de col·laboració o altres opcions possibles – que òbviament existeixen-  “òbriguen les portes d’aquesta joia de l’any 1500”.
 
Segons recorda en el primer punt de la sol·licitud, la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià al seu article 3 estableix que les instancies de públiques estatals i autonòmiques impulsaran la divulgació del nostre patrimoni, en tal sentit la mateixa norma al seu article 32 fixa l’obligació dels titulars dels immobles declarats bé d’interès cultural de permetre quatre visites al mes als esmentats edificis, salvant excepcions degudament justificades. L’incompliment de la norma citada es considera segons la mateixa com falta segons l’article 97,g.
 

 
 
En segon punt de l’escrit, aquest advocat veí de València recorda que el Convent de la Santíssima Trinitat situat  al carrer Cronista Carreres “és u dels monuments més rellevants del nostre país, essent a més a més un espai de gran significació històrica”.
 
“Doncs bé, aquest cenobi ha estat ocupat per la corresponent congregació religiosa fins fa aproximadament un any, estant en l’actualitat desocupat, i per tant, sense el seu ús originari de clausura. Durant un curt període ,però, l’autoritat eclesiàstica, titular de l’immoble, va establir un regim de visites guiades, mesura que fou acollida amb entusiasme pels valencians, situació que es manifesta a la premsa”, explica.

Vicent Àlvarez subratlla en el seu escrit que en l’actualitat “i sense causa justificada” els valencians “estem privats del nostre dret constitucional a gaudir de la part de patrimoni que representa el Convent de la Trinitat de València, tot i tenint en compte que en aquests moments no hi ha una comunitat de religioses al seu interior”.
 

Conseqüentment amb el manifestat anteriorment, demana que, en aplicació de la legislació vigent, per part de la Conselleria competent en matèria patrimonial “es practiquen les oportunes actuacions per tal d’exigir a l’Autoritat Eclesiàstica la col·laboració que regula l’article 6 de la llei 4/98, de forma que el dret de visita al convent de la Trinitat siga possible, en la forma i circumstàncies que no afecten negativament la seua conservació, i que al meu entendre podrien ser en règim de visites guiades prèvia cita”.
 
 

              
next