La Diputació de València confia en ‘la majoria d’edat dels municipis’ per triar la inversió

Toni Gaspar ho resumeix dient: ‘Menys plans, més recursos i més autonomia’
22 desembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

La nova Diputació de València presidida per Jorge Rodríguez s’ha marcat com a màxima crear menys plans per a donar més recursos i més autonomia d'inversió als municipis valencians, així ho va explicar el diputat d'Hisenda i vicepresident segon, Toni Gaspar. Tot seguit, Gaspar va exposar les grans línies estratègiques del Pressupost General, amb una aposta pels serveis socials i la creació d'ocupació, l'aprovació de la qual està prevista el dia 29.

Gaspar va informar que el pressupost de l'any que ve ascendeix a 448.955.481,89 euros, amb una reducció d'un 1,35% derivat d'eliminar qualsevol tipus d'actiu financer com a ingrés.

No obstant això, “amb un exercici de reagrupació d'esforços, s'ha pogut pressupostar les despeses derivades de la creació de les noves àrees que responen clarament a la política social de la nova Diputació com són Igualtat, Transparència, Mancomunitats i Comarcalització i el nou servei d'Inclusió Social, que al costat dels Serveis socials Generals puja un 20%”.

Gaspar va posar l'accent en que “el compte general de la Diputació suposa la consolidació de la nova política municipalista que passa per donar la majoria d'edat als municipis”. “Menys plans, més recursos i més autonomia”, va insistir el diputat, qui va detallar aquesta filosofia general en el gran creixement que experimentaran els Plans provincials d'obres i serveis ( PPOS), establerts, no des dels objectius que fixe la Diputació, sinó a partir de les necessitats reals dels pobles. Gràficament, Gaspar va expressar que ja no val dir “açò ho paguem nosaltres”. “Els recursos de la Diputació – va comentar- no són del Govern ni dels Ajuntaments són dels ciutadans i ciutadanes. El nostre únic objectiu són ells, aqueix és el criteri principal d'aquests pressupostos”.


Toni Gaspar, vicepresident de la Diputació de València.

Així, la fórmula de repartiment d'aquests plans d'inversió per als Ajuntaments, que està en vigor des de fa dècades, serà remodelada a partir de criteris objectius i tenint en compte variables que s'adapten a la nova situació i responent als valors de transparència i equilibri i responsabilitat en la gestió.

Els convenis singulars baixen de 10 a 4 milions

Respecte al deute de la corporació, el vicepresident d'Hisenda després de comentar que “l'únic problema que té el deute és que es convertisca en un problema i per a nosaltres no ho és”, va informar que el percentatge passarà del 50% al 44% quan concloga l'any 2016.

Una altra novetat que porten els pressupostos és que el capítol de convenis singulars, és a dir, transferències no reglades als municipis, es reduirà de 10 milions a 4 per afavorir la transparència en la gestió i ajustar adequadament la inversió, atès que els convenis singulars han de respondre a situacions concretes i necessitats concretes, mentre que les ajudes reglades és distribueixen a partir del compliment d'unes bases d'execució que es fan públiques i amb les quals concorren tots els municipis.

Gaspar va precisar que la Diputació de València, com totes, compta amb uns ingressos fixos i constants procedents de l'Estat en un 95% i queda el 4,14% supeditat a la gestió variable de la resta de recursos procedents de taxes i ingressos patrimonials.

La corporació incrementarà la dotació del Pla d'Ocupació i a més es veurà incrementat quan siga possible. No obstant Gaspar va explicar que “el pressupost és un document viu, que es desenvolupa entorn de les línies estratègiques polítiques traçades des del primer moment, però que s'adapta a les noves prioritats que puguen sorgir al llarg de l'exercici pressupostari i responent a les necessitats reals”. 
next