Les eleccions estatals del 20D tenien una enorme dificultat de predicció, segons la UV

L'enquesta de GIPEyOP (UV) se situa en sisè lloc entre les 28 publicades entre l'1 i el 14 de desembre
23 desembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València
 
L'enquesta de GIPEyOP realitzada per l'equip d'investigadors de la Universitat de València se situa en sisè lloc entre les 28 publicades per diverses empreses i instituts entre els dies 1 i 14 de desembre, amb un error total del 10,1% i un error mitjà de l'1,7% (veure Taula en document adjunt). La mesura de l'error ve determinada per la suma de les diferències entre els percentatges observats i els predits. El sisè lloc s'aconsegueix a pesar que a causa del procediment i al mitjà de recol·lecció de dades utilitzades (bola de neu per Internet) es disposava probablement de la mostra més esbiaixada de totes les recollides durant aquestes eleccions, amb un error total en intenció directa de vot del 72% i un error mitjà del 12%. 
 
Els investigadors de GIPEyOP subratllen tres aspectes a tenir en compte en el procés d'avaluació. En primer lloc, l'enorme dificultat que comportava realitzar prediccions per a aquestes eleccions, en les quals a causa de la concurrència de dos nous actors principals (Podem i C’s) els referents d'experiències prèvies perdien part del seu valor. 
 
En segon lloc, que, malgrat les dificultats, les enquestes van ser un far que van assenyalar les tendències de l'elecció i van permetre anticipar en termes generals els resultats. Finalment, malgrat l'apuntat, les desviacions observades en aquesta ocasió en el conjunt de les enquestes van ser importants i són necessaris majors esforços metodològics per a tractar de millorar les prediccions. 

La metodologia de predicció de l'enquesta de GIPEyOP (Universitat de València) està basada en l'estimació (mitjançant la utilització de models multinivell) de les probabilitats que té cada persona de votar a cada partit a partir de les seues variables individuals i de les característiques de l'entorn en el qual viu. En particular, com a característiques individuals en GIPEyOP van considerar l'edat, el sexe, el nivell d'estudis i l'historial de vot de l'enquestat; mentre que, pel que fa a característiques contextuals, el model va incloure la circumscripció de residència, l'estructura demogràfica de la circumscripció (quant a la distribució de la població per grandàries d'hàbitat i per grups d'edat) i la comunitat autònoma. 
 
Els errors en la predicció publicada per GIPEyOP es van deure en bona part a una sobreestimació de la probabilitat de passar a votar C’s per part de votants previs de PP. Així s'estava produint durant les dues setmanes anteriors als últims set dies de campanya. En les jornades prèvies al 20-D, quan la llei ja no permet publicar enquestes, les respostes recol·lectades per GIPEyOP van permetre detectar una major retenció de vots per part del PP i una major probabilitat de transferència de votants de C’s (en eleccions autonòmiques) a PP. 

La investigació de GIPEyOP pretenia demostrar que es poden generar amb mostres esbiaixades i no aleatòries estimacions amb qualitat similar a la de les mostres aleatòries. Tals objectius s'han aconseguit, però des de l'equip es considera que la investigació ha de continuar, perquè encara queda molt de marge de millora.


 

Descargas

next