Economia salda el deute pendent de 2011 amb empreses i presenta 20,3 milions per a 2016

Els projectes de 2012 i 2013 estan en fase de verificació i es pagaran, previsiblement, abans de l'estiu
7 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha saldat amb empreses i associacions empresarials del País Valencià el deute d'1,3 milions d'euros que l’IVACE tenia pendent de projectes aprovats en l'exercici de 2011, com així ho certifica Júlia Company, directora general de l’IVACE, “amb aquest pagament fem carpetada als projectes que estaven pendents des de fa cinc anys dins del termini i en la forma escaient anunciats el passat mes de Juliol”.

Aquests 1,3 milions d'euros van destinats a cobrir les despeses dels projectes innovadors de 60 empreses valencianes. Company també ha anunciat que els projectes dels exercicis de 2012 i 2013 estan, actualment, en fase de verificació i que previsiblement es pagaran abans d'estiu.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ha realitzat verificacions administratives del 100% dels documents aportats per les empreses per a comprovar la correcta execució dels projectes. Igualment, també duu a terme verificacions sobre el terreny del 80% dels projectes que han rebut suport (en el cas dels instituts tecnològics és del 100%) i una última verificació que determina l'import final de la subvenció.

Totes aquestes verificacions que realitza l’IVACE al seu torn són auditades per la direcció general de Projectes i Fons Europeus de la Generalitat com a pas previ a la seua certificació a la Comissió Europea. La correcta certificació a la Comissió Europea de les despeses que declara l’IVACE en cada Programa Operatiu és fonamental per a la totalitat dels reemborsaments que corresponen a l'ajuda comunitària.

Pressupost de l’IVACE per a accions d’I+D+i en 2016

En 2016, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té previst destinar 20,3 milions d'euros per donar suport a accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació “i esperem beneficiar el doble d'empreses que en les convocatòries de 2015” ha assenyalat Júlia Company.

Les convocatòries de l’IVACE per a impulsar l’I+D+i començaran a publicar-se ens els propers dies i van dirigides a la fomentar l’I+D en cooperació i individual, la innovació, accions en el marc del programa operatiu H2020, la cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació, la modernització de les PIME tradicionals, la sostenibilitat així com les indústries 4.0.

Enguany l’IVACE recupera la fórmula de la subvenció a fons perdut en les seues convocatòries d'ajudes reforçada amb una major labor de seguiment. Té previst maximitzar el temps d'execució i justificació dels projectes fins a un màxim de 18 mesos, optimitzant progressivament els temps d'avaluació dels projectes i de verificació i pagament de les ajudes.


 
next