El grup ecologista Gecen demana al Consell un inventari de les zones humides del País Valencià

El propòsit és garantir la protecció de les mateixes. L'entitat considera que aquestes zones han de ser objecte d'una caracterització ecològica i d'una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació
6 febrer 2016 01:00h
Uns 3.500 flamencs acudeixen tots els estius a les Salines de Santa Pola.

RedactaVeu / Castelló.

Des del grup ecologista Gecen, s'ha sol·licitat a la Generalitat que faça un inventari de les zones humides no catalogades a mode de garantia de protecció, encara que es considera un pas molt positiu l'ampliació del Catàleg de Zones Humides.

Els ecologistes mostren així la seua preocupació per les zones humides que no estan catalogades ni entren en aquesta ampliació. El mateix grup creu que aquestes zones han de ser objecte d'una caracterització ecològica i d'una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació.

“Si no es fa aquest treball, que entenem que no s'ha realitzat amb anterioritat, simplement s'estan seguint criteris arbitraris determinats per la manca d'informació i d'anàlisi i, encara que el mencionat catàleg sempre pot ser ampliat en el futur, instem la Conselleria a, com a mínim, inventariar les zones humides existents, ja que no es podrà catalogar en un futur el que en el present no es protegeix i siga eliminat per actuacions indegudes», ha subratllat el col·lectiu.

Així mateix, consideren que s'han de definir els criteris i recomanacions per a gestionar-les i s'ha de disposar de la cartografia necessària que determine la seua extensió i la seua correcta ubicació. Gecen ha explicat que, sols després d'aquest anàlisi, la Conselleria pot determinar des del punt de vista tècnic i científic quines zones humides han de ser catalogades i quines simplement inventariades.
 
Ànec a una llacuna.
Ànec a una llacuna.

El PP i les zones humides

Des de Gecen recorden que amb la modificació, en desembre de 2013, de l'article 15 de la Llei 11/1994 d'Espais Naturals Protegits del País Valencià que va realitzar el Partit Popular es va deixar “sense protecció qualsevol zona humida no catalogada, cosa que contravé la legislació estatal que sí protegeix les zones humides al marge de qualsevol catàleg”.

El grup ecologista manifesta que “és el moment d'abordar la problemàtica que afecta la conservació, gestió i posada en valor de les zones humides valencianes i que, fonamentalment, ha sigut generada per polítiques derivades de l'urbanisme i l'especulació, marc en el qual les zones humides molesten”.
 

Segons Gecen, el primer pas ha de ser el reconeixement tècnic i legal de les zones humides “de les quals el PP ha pretès negar fins i tot la seua existència”, un reconeixement que ha de seguir criteris “tècnic-científics amb l'oportuna elaboració de l'Inventari de Zones Humides".

Casos concrets

Pel que fa a accions més concretes, els ecologistes consideren l'extensió de la zona humida del terme municipal de Benicàssim insuficient i entenen que la zona humida del Quadre de Santiago ha de ser ampliada en direcció sud-est. Pel que fa a la Llacuna de Sant Mateu, que es troba a escassos cent metres de la dessecada (mitjançant drenatge artificial) Llacuna de Salzadella, formant una mateixa unitat ecosistèmica, l'associació creu que una gestió hidroecològica de la Llacuna de Salzadella la recuperaria “de forma quasi immediata” i, per tant, han assenyalat que “hauria de catalogar-se el conjunt de les dues llacunes com una mateixa unitat”. Finalment, Gecen també proposa l'ampliació de la Llacuna de Sant Mateu al seu costat est.
 
 
Logo La veu

 
next