Educació aplica un fort increment i crea noves beques universitàries

Una de les novetats són les beques Salari, una modalitat pionera a l'Estat, mitjançant les quals l'alumnat que hi accedisca tindrà un salari de fins a 600€ mensuals per curs
16 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / València

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, acompanyat pel secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, ha presentat el programa de beques universitàries per al curs 2016-2017. Es tracta d'un programa que inclou huit tipus d'ajudes, entre les quals hi ha quatre que es convocaran per primera vegada, a més d'altres quatre ja existents que presenten novetats importants. En total, el programa d'ajudes comptarà amb vora un 40% més de fons econòmics que l'any anterior. La major part de beques es convocaran entre maig i juny d'enguany.

L'objectiu final, com ha reiterat diverses vegades el conseller és que “cap alumne es quede sense accedir a les universitats valencianes per raons econòmiques”. És per això que el programa “té un marcat caràcter social per a potenciar la igualtat d'oportunitats a l'hora de cursar estudis universitaris i els criteris s'han establit pensant en aquelles famílies amb rendes més baixes i aquelles persones que o estan a l'atur o han de compatibilitzar feina i estudis universitaris per a fer front a les matrícules”, expliquen des de conselleria.

En aquest sentit, el conseller puntualitza que l'objectiu d'aquesta conselleria és “igualar en oportunitats les persones per a estudiar a les universitats valencianes i el programa de beques que presentem incideix en pal·liar la repercussió de les taxes universitàries, per això invertim 4,8 milions d'euros només en baixar el cost de les taxes per a totes aquelles persones que no poden pagar-les”, però atent a l’increment inclou el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler “no es tracta només d'augmentar econòmicament les beques, sinó que arribem a qui més les necessita. La llibertat no és llibertat si tots no estan en igualtat de condicions”.

Novetats a tenir en compte: per increment o de novell

Per primera vegada s’estableix el criteri de la igualtat de gènere en les ajudes, en cas d'empat en la nota, s'atorgarà l'ajuda a l'alumne del sexe menys representat en la carrera sol·licitada. L'objectiu és afavorir un equilibri de gènere, tant a la universitat com, posteriorment, al món laboral, indiquen.

De les huit modalitats d'ajudes preparades quatre en són noves: les beques de No-abandonament, les de Formació a Distància, les de Formació en Idiomes i les beques Salari.

Beques Salari

La directora general d'Universitat, Josefina Bueno, seguint l’argument introduït pel conseller de pal·liar la temença a no poder estudiar a la universitat per qüestions econòmiques ha comentat que, “aquestes beques suposen que l'alumnat beneficiat es compromet a aprovar-ho tot cada curs i com a incentiu se'ls acompanya amb aquesta ajuda que serveix també per a remuntar en l'economia de la seua família”. I ha afegit que “les valencianes i els valencians no arribem als mínims d'altres països pel que fa a alumnat que accedeix a estudis universitaris i amb aquestes beques hem iniciat el camí per a trencar amb aquesta escletxa social”.

Estan pensades per a l'alumnat que iniciarà per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017. Destinades a alumnat amb famílies que no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris. I l'objectiu de les quals és evitar l'autoexclusió i garantir que els estudiants que l'inicien puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se. Així, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou proper al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació, sempre que superen acadèmicament els cursos. En aquestes ajudes es flexibilitzen els requisits, ja que el llindar de renda que s'estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.000€ i la nota mínima exigida, tant per accedir com per a renovar, és d'un 5. Per a aquestes beques hi ha consignats 5 milions d'euros i s'estima que els beneficiaris poden arribar al miler fins a esgotar l'import.

Beques de Formació en Idiomes

S'estableix una nova beca de Formació en Idiomes i s'introdueix una nova modalitat de beques d’aquesta mena, amb l'objectiu que els alumnes assolisquen un nivell B1 o superior en una llengua estrangera i puguen augmentar la seua capacitat d'inserció laboral. Aquesta iniciativa es realitzarà en col·laboració amb els centres d'idiomes de les universitats públiques valencianes. L'import total és d’1.413.000 € cofinançats al 50% pel Fons Social Europeu. Les ajudes individuals seran de fins a 600€, si s'obté la certificació per superar l'examen. En cas contrari, l'ajuda serà de 300€.

Beques Erasmus

L'import dedicat a les beques Erasmus augmenta un 100% fins a doblar la quantitat del curs anterior i passarà a ser de 600.000 €. També s'augmenta la dotació econòmica segons la destinació, en alguns casos fins a un 250%. Així, la dotació per al grup 1 de països passa a ser de 120€ a 300€, el grup 2 de 100€ a 250€ i el grup 3 de 80€ a 150. A més s'augmenta l'import de les ajudes respecte a la durada de l'estada, que arriba fins als nou mesos.

Beques de Formació a Distància

Tenen com a objectiu la conciliació familiar i la promoció laboral. Consisteixen en l'exempció de taxes per als beneficiats. S'hi dediquen 100.000€ a formació universitària a distància impartida en col·laboració amb la UNED del País Valencià.

Beques de No-abandonament

Seguint el gir social en la política d'ajudes, s'estableixen beques per evitar l'abandonament dels estudis, destinades a cobrir l'import de la tercera o successives matrícules fins a 18 crèdits. L'objectiu és compensar l'augment de les taxes a partir de la tercera matrícula i contribuir que l'alumnat amb dificultats econòmiques per acabar els seus estudis puguen finalitzar-los. La dotació és de 150.000 €.

Beques complementàries del MECD i beques d'Estudis Universitaris

La modalitat de més dotació pressupostària és la dedicada a beques complementàries del Ministeri d'Educació, amb 11.400.000€. S'exigeix ser becari del ministeri i la quantitat ve a compensar la pujada de taxes dels últims anys fins aconseguir l'exempció total en primera matrícula, tant per a Grau com per a Màster.

Pel que fa a les beques d'estudis universitaris, tenen consignat un import de 3.000.000€. Com a novetat, es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d'Educació.

Subsidiàriament s'incorpora l'exempció de taxes per a segona matrícula, això és, que si sobren fons del pressupost assignat, aquests es dedicaran a cobrir la segona matriculació.

Beques d'Excel·lència: estudis a l'estranger

Pel que fa a les beques d'excel·lència acadèmica, passen d'un pressupost de 650.000€ a 1.000.000 €, que serà destinat perquè el millor expedient de cada promoció i dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics, puguen millorar la seua formació.

L'ajuda màxima serà de 3.000€ i per primera vegada s'obri la possibilitat que l'ajuda cobrisca la formació en centres privats i internacionals. 
next