Més de 3.000 estudiants faran pràctiques d'estiu en ajuntaments valencians

La Diputació de València ha aprovat en Junta de Govern les bases de ʹLa Dipu et becaʹ que compta amb una dotació pressupostària de 2.515.200 euros
16 abril 2013 01:00h
RedactaVeu / València
 

La finalitat d'aquesta nova convocatòria és la concessió de subvencions als municipis i entitats locals menors de les comarques Xúquer-Túria del País Valencià per a finançar en un 80% el cost de les beques de pràctiques formatives dels estudiants en les especialitats que resulten d'interés per al municipi o entitat local menor.
 
Els beneficiaris hauran de realitzar un mínim de 20 hores setmanals durant els mesos de juliol i agost i percebran 500 euros mensuals, dels quals la corporació provincial subvenciona 400 euros i els 100 restants els assumeixen els consistoris.
 
Els municipis i entitats menors podran adjudicar les beques per termini inferior i, si escau, renovar-les sempre que no superen el termini de dos mesos i la durada mínima siga de 15 dies.
 
Els municipis i entitats locals que desitgen participar en ʹLa Dipu et becaʹ hauran de remetre a la Diputació una sol·licitud en la qual conste el compromís de l'entitat local del finançament de les beques en els termes de les bases aprovades.
 
Per la seua banda, els estudiants que aspiren a ser destinataris de les beques hauran de presentar una petició d'inscripció en els municipis on desitgen realitzar les pràctiques formatives. Per poder accedir-hi, hauran d'estar cursant algun dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatures, Llicenciatures o màster oficial impartit per les universitats.
 
Cal assenyalar que cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi i podrà sol·licitar-la en el moment que els ajuntaments presenten la sol·licitud al programa.
 
Els municipis de menys de 3.000 habitants els corresponen quatre beques. Les localitats d'entre 3.000 i 5.000 habitants acolliran set becaris mentre que els municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants rebran una beca per interval de població major de 600 i menor de 700 habitants, igual que les poblacions que tinguen més de 50.001 empadronats.

next