Compromís demana al Senat el retorn de TV3 al País Valencià

La moció presentada també insta l’Estat a facilitar l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries
25 febrer 2016 01:00h

RedactaVeu / València.

El 25 de juny de 1992, a la ciutat d'Estrasburg, al si del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, es va signar un acord amb rang de convenció que va entrar en vigor l'1 de març de 1998. Es tracta de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, ratificada per l'estat espanyol el 9 d'abril de 2001, la qual cosa compromet l'estat a adoptar mesures concretes en favor del valencià.

Al seu article número 11.2, diu que “les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa d'emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua practicada sota una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària i a no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i televisió de països veïns en tal llengua”.
 
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, “aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima”.
 
Malgrat açò, les emissions de TV3, Catalunya Ràdio i de la resta de canals públics catalans a terres valencianes han patit contínuament entrebancs per part dels poders públics. Ara per ara i malgrat les mobilitzacions ciutadanes i, fins i tot, malgrat el fet que moltes institucions, entre elles l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló, en l’acord de febrer de 2011, s'hagen pronunciat favorables al fet que les emissions de la TV3 a Castelló i la resta del territori valencià es restablisquen, continua sense poder veure's la TV3 en aquest  territori. “Continua, doncs, vigent aquesta reivindicació”, explica Compromís.
 
Després que el 29 de novembre de 2013 es posarà fi a les emissions de RTVV, el País Valencià va quedar sense canals ni de televisió ni de ràdio en llengua pròpia, la qual cosa  “deixa en una situació de gran feblesa el valencià.  Ara més que mai la recuperació de les emissions de la ràdio i la televisió pública catalanes són de vital importància per a la normalització del valencià en el conjunt del seu àmbit lingüístic i de les nostres relacions amb Catalunya”.
 
D’altra banda exposen que “davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió”.
 
Per tot això, Compromís proposa la següent moció:
 
1. Instar el Govern de l’Estat a garantir les emissions de totes les televisions i ràdios realitzades total o parcialment en la llengua comuna dels valencians, catalans  i balears en el conjunt del domini lingüístic.
 
2. Instar el Govern de l’Estat a facilitar l’aplicació, a l’interior del territori de l’Estat, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que disposa el seu Article 11.2.


 
next