El 95% d'estudiants de l'UJI que entén valencià sols té un 20% de classes en aquesta llengua

La Universitat Jaume I de Castelló celebra enguany el seu 25 aniversari amb moltes fites importants assolides, "però és en la docència on s’observa una major mancança d’ús de la llengua pròpia" segons el CULC
25 febrer 2016 01:00h

RedactaVeu / Castelló de la Plana.

Diferents membres del Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) han realitzat un comunicat amb què fan valoració d'aquests 25 anys en què l'UJI s'ha convertit en referència en molts àmbits, però no en el de l'ús del valencià.

Al comunicat es fa menció a l'assoliment de moltes fites importants que aquesta universitat ha portat a terme en qüestions de tecnologies de la informació o en l'obtenció de recursos externs per a la investigació i desenvolupament. Però tot i haver aconseguit tots aquests mèrits destaquen que cal continuar treballant, ja que un aspecte que necessita clares millores és la implantació i ús de la llengua pròpia.

Com destaquen al text l'àmbit de la docència és on hi ha una major mancança d'ús del valencià, malgrat alguns esforços individuals, les dades demostren que no s'ha avançat des de 1991 “en què podem estimar una oferta de docència en valencià entre el 15 % i el 16 % (enfront d’un 83 % de competència lingüística dels estudiants). Ara per ara, enfront de la contundència en competència lingüística dels estudiants (el 95 % de l’estudiantat de l’UJI afirma entendre el valencià), únicament al voltant d’un 20 % de docència es fa en llengua catalana (dades oficials publicades en l’Observatori Lingüístic el 2016)”.
 
Universitat Jaume I de Castelló.
Universitat Jaume I de Castelló. Foto: UJI.

A més, matisen que aquest 20% de docència està repartit de manera molt desigual entre les distintes titulacions, raó per la qual algunes no arriben ni al 5%. A més, recorden que aquest percentatge s'ha assolit gràcies als esforços individuals del professorat, perquè segons expliquen des del CULC “el paper de la institució no ha passat d’unes minses incentivacions -de vegades cap- a aquest professorat compromès amb el redreçament lingüístic. Per tant, queda clar que el voluntarisme individual no funciona i que cal cercar una alternativa”.

Proposta de millora

El CULC explica que una proposta que facilitaria el creixement de l’oferta de classes en valencià, seria un creixement paral·lel de la contractació de PDI en places perfilades lingüísticament en valencià. Aquesta recomanació ja apareixia a l’estudi que es va fer sobre els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el 2011 “...cal perfilar en valencià durant els primers anys una quantitat superior al 75 % de les places de nova creació...” Posen com a exemple que el 2014 a l'UJI es van perfilar en la llengua pròpia el 7,5 % de places de professorat en valencià.

PAS

Pel que fa a altres àmbits de l'UJI “la implantació de l’ús de la llengua pròpia entre el personal d’administració i serveis (PAS) i en l’atenció al públic és més o menys acceptable. Cal remarcar que en anteriors legislatures es va aprovar l’exigència de coneixement de català de nivell C1 o Mitjà a tot el PAS, tot i que el coneixement no ha comportat un ús prioritari d’aquesta llengua en la gestió de segons quins àmbits administratius”, remarquen al comunicat els membres del CULC.

Logo La Veu
 
next