Fapa-València sol·licita que no es concerte cap centre privat amb diners públics

Aquesta entitat aposta per invertir la partida pressuposada per a concertar en millorar les condicions dels col·legis públics a partir de les necessitats reals dels mateixos
26 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / València

El vicepresident de FAPA-València, Màrius Fullana, va acudir a la comissió de concerts educatius que cada any convoca la Conselleria d'Educació a què va assistir com a representant. Fullana ha manifestat al respecte que és “obvi que no volem que es concerte cap unitat essent sabedors de les necessitats que l’escola pública pateix i del desmantellament a la qual ha estat sotmesa amb escàndols com ara Ciegsa”. A més  d'assenyalar que concertar és una anomalia a nivell europeu.

Prova d’açò és que des de la Federació s’ha fet una tasca de recollida de dades concretes d’escolarització en centres públics gràcies a les AMPA i que ha servit per a portar a l’administració necessitats reals dels centres públics que a nivell general passen per la baixada de ràtio a les aules i la conseqüent creació d’unitats a l’escola pública. La construcció de nous centres públics, l’adequació dels ja existents i l’eliminació del fibrociment són algunes de les qüestions que s’han d’abordar urgentment. “Aquesta és l’aposta que volem de l’administració, no la de la possibilitat de la concertació”, explica Fullana.
 
Escola pública.
Escola pública.

No obstant això, FAPA-València reconeix la voluntat de l'administració de no concertar més que allò imprescindible. Açò s’ha constatat en el primer informe de la comissió que només dóna per favorables aquells llocs on s’ha considerat que hi ha demanda i no hi ha alternativa pública i aquells on està encara vigent una concertació de l’anterior administració, casos que han estat ben pocs respecte de tots els demandats. Així mateix, el compromís manifest de fer un estudi global de necessitats i dur-les als Consells Escolars Municipals perquè es facen els informes corresponents.

Complir amb la legalitat

Al comunicat enviat per aquesta entitat expliquen que emparant-se en la LODE, llei que regula la programació general de l’ensenyament, que garanteix l’escola pública, i sabent les necessitats que aquesta pateix i del desmantellament a la qual està sotmesa per culpa de la política educativa del Govern valencià del Partit Popular, FAPA-València demana que la Conselleria acomplisca la legalitat vigent i que es destinen els diners públics a la inversió en creació i millora dels centres públics. Per tant, que la partida pressupostada per a dotar de concerts els centres privats siga destinada als centres públics, i cobrir així part de la deficiència que aquests pateixen.

Logo La Veu
 
next